Zasiłek opiekuńczy

6 września 2021 roku w Dzienniku Ustaw ustawodawca opublikował Pakiet SLIM VAT 2. W jego ramach znalazły się zmiany dotyczące między innymi zasad korzystania z tzw. ,,ulga na złe długi”. Zmianie uległy przepisy zawarte w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT. Interesujące nas w tym artykule zmiany wchodzą w życie z dniem 1 października 2021 roku.

Dla ścisłości trzeba wiedzieć, że dotychczasowe zasady w zakresie ulgi na złe długi przebadał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Dnia 15 października 2020 roku TSUE wydał orzeczenie, że artykuł 90 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 XI 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej koliduje z przepisami krajowymi.

Zgodnie z powyższą dyrektywą, warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) był wymóg, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług dłużnik widniał w rejestrze jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lud w trakcie likwidacji. Natomiast wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT.

Mając na uwadze orzeczenie TSUE, ustawodawca dostosował do tego orzeczenia przepisy ustawy o VAT. Ustawa uchyla ust. 2 pkt 1 w art. 89a ustawy o VAT, jak również obowiązek rejestracji dłużnika na dzień poprzedzający dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej przez wierzyciela. Ustawodawca uchylił także ust. 1b w art. 89b ustawy o VAT.

W świetle tych zmian podatnicy mogą nadal korzystać z tzw. ulgi na złe długi. Zmniejszy się jedynie ilość stawianych warunków, by korzystać z ulgi.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czy można składać deklaracje VAT-UE kwartalnie?

Kiedy skorzysta sprzedawca

  • czy dostawy towaru lub świadczenie usług dokonaliśmy na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny;
  • czy ten podatnik był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego bądź likwidacji;
  • gdy powyższe okoliczności wystąpią na dzień poprzedzający dzień złożenia korekty.
Czytaj  Błędna stawka na fakturze a odliczenie VAT

Jeśli nabywca nie będzie podatnikiem VAT czynnym, korekta będzie możliwa wówczas, gdy:

  • wierzytelność potwierdza prawomocne orzeczenie sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego;
  • wierzytelność jest wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym;
  • wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencka na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga! Ustawa o VAT utrzymuje warunek, że wierzyciel, aby skorzystać z ulgi na złe długi, musi być podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny (ust. 2 pkt 3 lit. a w art. 89a ustawy).

Ulga na złe długi – wydłużenie terminu

Powyższe zmiany traktują również o terminie. Ustawa wydłuża termin na skorzystanie z ulgi na złe długi z dwóch do trzech lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona.

Wydłużony czas umożliwi podatnikowi skorzystać z ulgi i dokonać korekty podstawy opodatkowania i podatku VAT, bez obawy, że szybko mija termin.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Rozliczenie podatku VAT za auto przy leasingu firmowym

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  VAT w leasingu - najważniejsze informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *