Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało dla wielu przedsiębiorców danie powodu do poszerzenia obszaru swojej działalności. Z tego powodu wielu kontrahentów pochodzi z innych krajów. W związku z tym, bardzo często do rozliczeń transakcji dochodzi w innej walucie niż polski złoty. Zarówno na obszarze wystawianych faktur jak i otrzymywanych. Jak zatem przeliczyć przychody i koszty w obcych walutach w VAT? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Wynagrodzenie wypłacone w obcej walucie — Czy zgodne z prawem?

Jak przeliczyć przychody i koszty w obcych walutach w VAT jak założyć działalność

Jak przeliczyć przychody i koszty w obcych walutach w VAT?

Zgodnie z zapisami ustawy o VAT, przeliczenia na polskie złotówki należy robić według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP). W sytuacji, gdy służy to do określenia podstawy opodatkowania to należy zrobić to według kursu wypadającego w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Z kolei, gdy faktura będzie wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego to stosuje się kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Należy pamiętać, że przy wystawieniu faktury w obcej walucie należy podać kwotę podatku podaną w złotówkach. Bez znaczenia czy jest to transakcja zagraniczna lub krajowa. Jednakże dodatkowe podanie w obcej walucie kwoty VAT nie stanowi błędu.

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

Przede wszystkim obowiązek podatkowy w VAT powstaje w momencie dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W obrocie krajowym, obowiązek podatku VAT może powstawać także na zasadach szczególnych, o których informują zapisy wspomnianej już ustawy o VAT . Natomiast inaczej prezentuje się sprawa w przeprowadzaniu transakcji zagranicznych.

Jak przeliczyć przychody i koszty w obcych walutach w VAT jak założyć działalność

Powstanie obowiązku podatkowego w transakcjach wewnątrzunijnych

Transakcje wewnątrzunijne można podzielić na:

  • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT),
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

W wymienionych wyżej transakcjach, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, ale nie później niż 15. dni następującego po miesiącu dostawy lub wykonanej usługi. Z kolei przy imporcie usług, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, czyli w momencie wykonania usługi.

Czytaj  Środki na rachunku VAT - co możesz z nimi zrobić

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak rozliczyć VAT za naprawę samochodu firmowego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *