Istnieją przepisy, dokładnie mówi o tym ustawa o VAT, które ustalają nałożenie sankcji, jeśli podatnik popełni błędy mające skutki polegające na zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki VAT. Istnieją różne sankcje za błędy w rozliczaniu podatku VAT. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Co zrobić z otrzymaną fakturą, która ma błędy?

Sankcje za błędy w rozliczaniu podatku VAT jak założyć działalność

W zależności od popełnionego błędu otrzymuje się sankcję, która może wynieść 15%, 20%, 30% oraz 100%.

Najczęściej stosowane sankcje w VAT

Sankcja w wysokość 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub kwoty zawyżenia zwrotu nadwyżki VAT jest możliwe gdy:

  • podatnik nie złożył deklaracji VAT,
  • podatnik nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

A także, jeśli przy złożonej deklaracji podatnik ustalił, że:

  • kwota zobowiązania podatkowego jest niższa od kwoty należnej,
  • kwota zwrotu nadwyżki jest wyższa od kwoty należnej,
  • oraz, gdy kwota do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe jest wyższa od kwoty należnej,
  • wykazał kwotę nadwyżki VAT do zwrotu lub kwotę do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty do zapłaty do urzędu skarbowego.

Oprócz prawidłowego określenia kwot przez organ podatkowy, podatnik otrzyma 30% sankcję. W przypadku złożenia korekty deklaracji przed wszczęciem kontroli, podania nie otrzyma sankcji. Natomiast jeśli korekta zostanie złożona po przeprowadzeniu i zakończeniu kontroli, kwota nałożonej sankcji wyniesie 20%.

Sankcje za błędy w rozliczaniu podatku VAT – Wystawienie faktury bez NIP

Jeżeli sprzedawca wystawi nabywcy fakturę z tytułu sprzedaży towaru lub wykonanej usługi bez umieszczenia numeru NIP nabywcy, to otrzyma sankcję. Jej wysokość to 100% kwoty podatku, która znajduje się na tej fakturze. Oprócz tego, sankcja zostanie nałożona również na nabywcę, jeśli ujmie fakturę w ewidencji VAT. Ten rodzaj sankcji nie dotyczy wykonywania usługi taksówek osobowych, z wyłączenie, samochodów osobowych z kierowcą.

Czytaj  Czy faktura wystawiana z góry może być zaliczkowa?
Sankcje za błędy w rozliczaniu podatku VAT jak założyć działalność

Błędne stosowanie MMP

W przypadku, gdy przedsiębiorca wystawił fakturę bez odpowiedniego oznaczenia, czyli „mechanizm podzielonej płatności”, to otrzyma sankcję w wysokości 30% kwoty podatku pojawiającej się na fakturze. Oprócz tego, na sankcje będzie narażony również nabywca. Będzie to możliwe, jeśli nie dokona on płatności w systemie MPP. Wtedy organ podatkowy nałoży sankcję w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jakie są korzyści ze stosowania e- faktur

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *