Indywidualny Rachunek Podatkowy

Od 2018 roku w polskim prawie podatkowym funkcjonuje mechanizm podzielonej płatności. O tym na czym polega pisaliśmy w innym naszym artykule. Zachęcam Cię, więc do przeczytania “Split payment, czyli podzielona płatność”. Jeśli płacisz z wykorzystaniem mechanizmu split payment masz środki na rachunku VAT – co możesz z nimi zrobić ?

Wykorzystanie środków na rachunku VAT

Ustawodawca daje nam pewne możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT. Po pierwsze środkami na rachunku VAT możemy przede wszystkim, co najbardziej oczywiste zapłacić podatek od towarów i usług. W momencie wpłaty do urzędu skarbowego, środki zostaną najpierw zabrane z rachunku VAT, a dopiero potem z rachunku głównego.

Po drugie środkami na rachunku VAT możesz dokonać płatności. Innymi słowy jeśli masz fakturę, to oprócz kwoty zawiera ona część VAT i właśnie tę część VAT bank opłaci z dedykowanego rachunku.

Po trzecie co naprawdę ważne – środkami zgromadzonymi na rachu VAT możesz opłacić składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatek dochodowy.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Wykroczenie skarbowe a przestępstwo skarbowe

Jak złożyć wniosek o uwolnienie środków

Jeśli nie chcesz użyć środków zgromadzonymi na rachu VAT w taki sposób jak opisaliśmy to wcześniej. – Możesz złożyć wniosek o uwolnienie środków. Wniosek składasz do właściwego urzędu skarbowego. Na podjęcie decyzji skarbówka ma 60 dni. Do wniosku nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego. – Urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych .Opłata skarbowa to 17 złotych.

Decyzja może być odmowna jeśli:

  • masz zaległości podatkowe
  • zaistnieje uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane
  • jeśli przez wydanie decyzji mogły być wystąpić zaległości w zapłacie podatku
Czytaj  Odliczenie VAT od zapłaconej zaliczki

Jeżeli masz zaległości w VAT na kwotę niższą niż kwota wnioskowana? Naczelnik wyda postanowienie o zgodzie na przekazanie części kwoty i decyzję o odmowie na kwotę odpowiadającą kwocie tych zaległości. W czasie, w którym urząd rozpatruje twój wniosek możesz wykorzystywać środki z rachunku VAT.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Własna firma – dotacje z Urzędu Pracy

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Własna firma – dotacje z Urzędu Pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *