Split payment w branży budowlanej

O mechanizmie split payment możesz przeczytać w innych naszych artykułach. Od 2019 ustawodawca wprowadził obowiązek płatności podzielonej dla niektórych branż. Kogo dotyczy obowiązek płatności podzielonej ? – Tak więc, jeśli Twoja faktura zawiera cokolwiek z tych wyrobów musisz skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności. Ponadto mechanizm podzielonej płatności stosuje się do transakcji od 15.000 zł w górę. Ten artykuł zainteresuje Cię przede wszystkim jeśli zajmujesz się branżą budowlaną . Split payment w branży budowlanej. Poniżej lista PKD.

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu pod tytułem “Jak prawidłowo wypełnić komunikat przelewu?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Przyspieszony zwrot VAT w 25 dni

Czy na Twojej fakturze znajdują się usługi z poniższej listy – Sprawdź

 • 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
 • 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
 • 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
 • 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
 • 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
 • 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
 • 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
 • 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 109 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
 • 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
Czytaj  Czy jest możliwa rejestracja do VAT z datą wsteczną?

Split payment w branży budowlanej – Ponadto

 • 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
 • 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
 • 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
 • 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę,ale z wyłączeniem robót ziemnych
 • 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
 • 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
 • 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
 • 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających
 • 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych oraz wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
 • 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
 • 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
 • 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne oraz gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.31.10.0 Roboty tynkarskie ale także prace instalacyjne stolarki budowlanej

W wykazie znajdują się również

 • 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian także prace związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
 • 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane, ale także prace malarskie

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czy jest możliwa rejestracja do VAT z datą wsteczną?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *