Pensja a koszty pracodawcy

Pensja a koszty pracodawcy – Jako przedsiębiorca masz świadomość, że wynagrodzenia dla pracowników stanowi istotny koszt stały jaki ponosisz, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Koszty jakie ponosisz to nie tylko wynagrodzenie jakie, wypłacasz pracownikowi do ręki. To także składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na NFZ, czy podatek. Ten artykuł pokaże Ci, różnice wCzytaj więcej ⟶

Analiza PEST-czym jest?

Analiza PEST-czym jest? PEST jest akronimem angielskich słów: political-polityczny, ekonomical – ekonomiczny, social-społeczny, technological – technologiczny. Przetłumaczone słowa są obszarami, które stanowią źródła czynników ich analizy. Analiza PEST-czym jest? – jest metodą badań makro-otoczenia organizacji. Pozwala prognozować zmiany w wymienionych obszarach. Po drugie pozwala ustalić wpływ tych czynników na funkcjonowanie organizacji. Rzecz jasna, że otoczenieCzytaj więcej ⟶

Czy można skorygować pustą fakturę?

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to mogło zdarzyć Ci się usłyszeć o procederze wystawiania pustych faktur. W przypadku, gdy jest to termin nieznany, wyjaśniamy, że wydawanie ich służy do wyłudzeń podatku VAT. Prawdę mówiąc, jest to częsta praktyka, którą stosują nieuczciwi przedsiębiorcy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w tej kwestii, przeczytaj cały artykuł. Znajdziesz w nimCzytaj więcej ⟶

Jedna faktura korygująca do kilku faktur

Podczas sprzedawania towarów lub usług oraz wystawiania faktur, przedsiębiorcy muszą brać pod uwagę czynniki niezależne od nich lub też pomyłki. Zdarza się tak w przypadku zwrotu towarów lub błędnie wpisane ceny bądź ilości. Co za tym idzie, to konieczność przygotowania faktury korygującej. W niektórych sytuacjach możliwe jest, aby powstała tylko jedna faktura korygująca do kilkuCzytaj więcej ⟶

Metoda memoriałowa rozliczania kosztów w KPiR

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy rozliczają się przy pomocy księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek ewidencjonowania kosztów. Mogą to robić przy pomocy jednego z dwóch sposobów. Należą do nich: metoda uproszczona (inaczej kasowa) lub memoriałowa. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się na czym polega metoda memoriałowa rozliczania kosztów w KPiR. Metoda memoriałowa ewidencjonowania kosztów w KPiRCzytaj więcej ⟶

Czy ubezpieczenie od utraty dochodu może stanowić koszt?

Prowadzenie własnej działalności to nie tylko przewidywane zyski, ale także możliwe straty. Biorąc pod uwagę niepewność sytuacji rynkowej, nieprzewidywalność zmiennych wewnętrznych oraz otoczenia, należy liczyć się z możliwością utraty płynności finansowej. Zamiast martwić się na zapas rzeczami niezależnymi od nas, dobrze jest pomyśleć zawczasu o zabezpieczeniu swojej firmy przed utratą równowagi ekonomicznej. Wszakże każdemu zdarzająCzytaj więcej ⟶