jak założyć działalność

Przedsiębiorcy często decydują się na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wielką zaletą takiej formy rozliczania podatku są o wiele niższe jego stawki niż w przypadku zasad ogólnych. W tym przypadku przychody mogą podlegać opodatkowaniu nawet stawką ryczałtu – 3% lub 5,5%. Aby jeszcze bardziej usprawnić przepływy pieniędzy, podatnicy mogą wybrać kwartalny ryczałt. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się kiedy można wybrać ryczałt kwartalny.

Kiedy można wybrać ryczałt kwartalny jak założyć działalność

Na czym polega ryczałt kwartalny?

Każdy podatnik ma obowiązek, aby rozliczać się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego. Decydując się na ryczałt, podstawą opodatkowania jest przychód z prowadzonej działalności, którego nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. W praktyce kwartalny ryczałt oznacza opłacanie podatku dochodowego cztery razy w roku. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy mogą obliczać ryczałt i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, w którym został uzyskany przychód.  Jednakże wyjątek tutaj stanowi ryczałt za ostatni, czyli IV kwartał. W tym przypadku termin na obliczenie i uregulowanie zobowiązania podatkowego jest wydłużony do terminu określonego na złożenie zeznania, a więc do końca lutego następnego roku. 

Terminy opłacania ryczałtu kwartalnego

Ryczałt kwartalny należy opłacić:

  • do 20 kwietnia za I kwartał,
  • maksymalnie do 20 lipca za II kwartał,
  • do 20 października za III kwartał,
  • do końca lutego następnego roku za IV kwartał.
Kiedy można wybrać ryczałt kwartalny jak założyć działalność

Kto może wybrać kwartalny ryczałt?

Zgodnie z zapisami ustawy, kwartalny ryczałt mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy:

  • rozpoczęli prowadzenie działalności, jeśli w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności lub
  • w poprzednim roku prowadzili działalność, jednakże uzyskane przychody nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.

Jak zgłosić kwartalny ryczałt w urzędzie?

Podatnicy nie muszą składać dodatkowych deklaracji w urzędzie skarbowym, chcąc opłacać ryczałt kwartalnie. O wyborze kwartalnego ryczałtu podatnicy informują urząd dopiero w zeznaniu rocznym za rok, w którym opłacali ryczałt kwartalnie. Oznacza to, że decydując się na kwartalny ryczałt w 2021 roku, należy zgłosić to dopiero w zeznaniu rocznym za 2021 rok, które będzie trzeba złożyć w 2022 roku.

Czytaj  Usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego

Przeczytaj o:

Korzyści kwartalnego rozliczania VAT

Czy każdy musi płacić podatek VAT?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak przygotować się do zawarcia umowy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *