jak założyć działalność

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać przychód, przedsiębiorca jest zmuszony do ponoszenia pewnych kosztów. Przychód firmy pomniejszony o koszty uzyskania przychodu daje dochód, który następnie jest podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym. Z tego powodu przedsiębiorcy wliczają pewne wydatki w firmowe koszty. Pamiętaj, aby upewnić się czy Twój wydatek może zostać wliczony w koszty uzyskania przychodu, tak abyś uniknął nieprzyjemnych konsekwencji w sytuacji źle zakwalifikowanego wydatku. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jakie wydatki mogą być kosztem uzyskania przychodu.

Jakie wydatki mogą być kosztem uzyskania przychodu jak założyć działalność

Co to są koszty uzyskania przychodu?

Za koszty uzyskania przychodu uznaje się nakłady pieniężne poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz zachowania lub zabezpieczenia źródła tych przychodów. Obecne zapisy w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują wydatków, które mogą być kosztem uzyskania przychodu. Natomiast w art. 23 ustawy, jasno określono te, których nie można uznać jako koszt uzyskania przychodu.

Jakie wydatki mogą być kosztem uzyskania przychodu? – Co w praktyce może być kosztem uzyskania przychodu? 

Przede wszystkim, muszą to być koszty mające bezpośrednio związek z prowadzoną działalnością. Pamiętaj, że to po Twojej stronie jest obowiązek udowodnienia związku pomiędzy poniesionym kosztem a osiągniętymi przychodami.

Do standardowych kosztów uzyskania przychodu możemy zaliczyć wydatki na:

 • sprzęt komputerowy,
 • drukarkę, skaner i inne urządzenia biurowe,
 • zakup materiałów biurowych (papier, długopisy, segregatory),
 • niezbędne oprogramowanie do prowadzenia działalności, np. do księgowości, lub specjalistyczne programy,
 • telefon oraz abonament do telefonu,
 • książki i czasopisma branżowe,
 • zakup i utrzymanie domeny internetowej,
 • wizytówki,
 • reklamę,
 • utrzymanie i wyposażenie lokalu firmowego (czynsz, opłaty za media),
 • opłaty bankowe,
 • usługi księgowe,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych,
 • wynagrodzenie pracowników,
 • delegacje służbowe,
 • zakup paliwa,
 • opłaty związane z eksploatacją samochodu.
Jakie wydatki mogą być kosztem uzyskania przychodu jak założyć działalność

Jak dokumentować koszty uzyskania przychodu?

Przedsiębiorca musi posiadać potwierdzenie poniesionych kosztów. Mogą to być:

 • faktury, faktury VAT RR,
 • rachunki, dokumenty celne,
 • dokumenty, związane z korektą kosztów,
 • inne dowody poświadczające transakcję (muszą być oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie tego dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie)
Czytaj  Weksel własny i trasowany - czym się różnią ?

Przeczytaj o:

Co zrobić ze źle wrzuconym wydatkiem w koszty przychodu?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Prowadzenie działalności a praca na etacie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *