Koszty firmowe

Przedsiębiorca, który rozpoczyna swoją działalność gospodarczą wielokrotnie zadaje sobie pytanie – Jak prawidłowo księgować dokonane zakupy na rzecz rozwoju firmy? Przychodzimy Ci z pomocą i postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości. Biorąc pod uwagę tę kwestię, powinieneś najpierw zastanowić się do jakiej kategorii należą zakupione przez Ciebie przedmioty lub usługi. Czy jest to wyposażenie firmy, środek trwały czy zwykły wydatek, który nie jest związany z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą. W związku z tym warto, abyś zapoznał się z kryteriami, które musisz spełniać, aby mógł zaklasyfikować zakup do danej kategorii.

Poruszymy tę kwestię w niniejszym artykule.

Księgowanie zakupów – środki trwałe

W polskim ustawodawstwie można wyróżnić trzy akty prawne normujące istotę środków trwałych. Są to:

Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie o PIT środki trwałe to: “stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  • maszyny, urządzenia i środki transportu,
  • inne przedmioty,

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1.”

Wartość środków trwałych nie może przekraczać 10.000 zł. Z tego wynika, że każdy środek trwały musi mieć ustaloną wartość początkową. Podstawą do ustalenia wartości jest najczęściej po prostu cena zakupu. Jednakże możesz ją powiększyć o koszty, które poniesiesz ze względu na wprowadzenie danego przedmiotu do obrotu. Co w przypadku otrzymania środka trwałego w wyniku spadku lub darowizny? Wtedy jego wartość wyceniana jest według wartości rynkowej. Przejęcie środka trwałego do użytku, jako składnika majątku przedsiębiorstwa, wymaga wypełnienia dokumentu OT, Jest to potwierdzenie zewidencjonowania środka trwałego.

Czytaj  Metoda uproszczona rozliczania kosztów w KPiR

Przeczytaj również: Zabezpieczenie umowy najmu

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czy kradzież jest kosztem firmowym?
Księgowanie zakupów na rzecz firmy

Warunki uznania zakupu za środek trwały

Jeśli dany składnik majątku chcesz uznać za środek trwały, musi spełniać on poniższe warunki:

  • musi być nabytym lub wytworzonym we własnym zakresie,
  • przewidywany okres jego używania musi być dłuższy niż rok,
  • musi stanowić własność lub współwłasność podatnika,
  • być kompletnym i zdatnym do użytku w dniu przyjęcia do używania,
  • możesz wykorzystywać go tylko na potrzeby związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą.

Księgowanie zakupów – wyposażenie

Za wyposażenie uważane są rzeczowe składniki majątku, które są związane z prowadzoną działalnością, lecz nie należą do środków trwałych. Dzieje się tak ze względu na przewidywany okres używania danego składnika majątku. Jeśli dane środki majątku wykorzystywałeś do celów firmowych krócej niż rok, a ich początkowa wartość nie przekraczała 3.500 zł – nie spełniają warunku uznaniach ich za środek trwały. Jest to zgodne z przepisami ustawy o podatku dochodowym. Takie wydatki musisz zaliczyć do wyposażenia.

Jednakże Od 1 stycznia 2020 roku nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia dla przedmiotów używanych w działalności. Dodatkowo obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, nie definiuje, czym jest wyposażenie. Z tego wynika, że jeśli w trakcie użytkowania danego składnika majątku jako przedsiębiorca stwierdzisz, że zaczął on spełniać warunki uznania go za środek trwały, możesz przenieść go do ewidencji środków trwałych.

Przeczytaj: Wykroczenie skarbowe a przestępstwo skarbowe

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Czytaj  Własny biznes w Polsce

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Zalety oraz wady franczyzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *