Umowa spółki zoo – wszystko co warto wiedzieć – Czytając ten artykuł dowiesz się przede wszystkim czym jest umowa spółki, jak można dokonać zmiany w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli zatem interesuje Cię ten temat zostań z nami.

Według kodeksu spółek handlowych umowa spółki powinna przede wszystkim określać Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać.

 • firmę i siedzibę spółki przedmiot działalności spółki
 • wysokość kapitału zakładowego
 • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
 • sposób podwyższenia kapitału zakładowego spółki

Przeczytaj także u nas : “Biznesplan – dla kogo i w jakim celu?”

Pamiętaj, że jeśli zmienia się którykolwiek z tych elementów obowiązkowych zmiana umowy spółki jest konieczna Ponad to umowa powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Jednak od niedawna przepisy przybrały łagodniejszą formę i dopuszczalną formą jest wzorzec, dostępny podczas rejestracji spółki w systemie S24. W przypadku wygenerowania umów w S24 podpisy udziałowcy składają podpisem elektronicznym, lub profilem zaufanym. Ważność umów spółki przed przesłaniem w systemie S24 jest krótszy i wynosi 7 dni

Umowa spółki z o.o.- Najważniejsze informacje.

Dodatkowo pamiętajmy, że ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Umowa spółki zoo – wszystko co warto wiedzieć –

Kiedy zmiana w umowie spółki jest wiążąca ?

Decyzja o zmianie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga uchwały podjętej przez wspólników. z reguły tego typu uchwałę podejmujemy na specjalnie zwołanym zgromadzeniu wspólników. W niektórych sytuacjach taka uchwała może zostać także podjęta na zgromadzeniu dotyczącym również innej sprawy. Nie mniej jednak wspólnicy mogą nie zgodzić się na podjęcie uchwały bez formalnego zgromadzenia w tej sprawie. Wtedy zarząd musi je zwołać Co więcej ta zmiana musi zostać zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego. Ponad to pamiętajmy że uchwała o zmianie umowy spółki, notariusz ujmuje w spisywanym , – Jeśli spółkę zawiązaliśmy w formie aktu notarialnego. Kiedy uchwała o zmianie umowy spółki jest ważna Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych uchwały dotyczące zmiany umowy spółki zapadają większością 2/3 głosów Z kolei uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości 3/4 głosów. Pamiętajmy, że jeśli umowa spółki stanowi inaczej stosujemy reguły zawarte w umowie.

Czytaj  Opłacalność emisji publicznej akcji

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Co to jest działalność nierejestrowana i kto może ją prowadzić?

Na szczególną uwagę zasługuje tutaj kwestia uprawnień osobistych wspólników. Rozwiązanie przewiduje art. 159 kodeksu spółek handlowych. Z reguły mówimy tutaj o możliwości powoływania lub odwoływania członków zarządu spółki lub rady nadzorczej. Uprawnienia szczególne przekładają się na możliwość kontrolowania działań podejmowanych w spółce, czy też blokowania niektórych, niekorzystnych dla wspólnika uchwał. Dlatego też uprawnienia osobiste mogą być wydawane w wypadku spełnienia określonych warunków przez wspólnika. Mówimy tu o posiadaniu określonej liczby udziałów. Ponad to uprawnienia osobiste wspólnika wcale nie muszą być nadane na stałe. Jak widać mogą one chronić zarówno interesy wspólników mniejszościowych, ale też są oznaką przewagi, z której mogą korzystać wspólnicy posiadający pakiet kontrolny w spółce. – Zwłaszcza jeśli chodzi o pierwszeństwo objęcia udziałów, Warto, zatem przed podpisaniem umowy spółki wypisać sobie hipotetyczne sytuacje, i zastanowić się jak ma wyglądać większość kwalifikowana w takich przypadkach. Może czasem konieczna będzie jednomyślność ?

Umowa spółki z o.o.- Najważniejsze informacje.

Zmiany w umowie spółki a PCC

Zmiany,których dokonujemy w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są oczywiście obarczone podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W cellu uiszczenia podatku musimy wypełnić deklarację PCC-3, którą należy złożyć w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. Stawka PCC przy umowach spółek i ich zmianach wynosi 0,5%.

Na szczęście nie każda zmiana w umowie spółki jest obarczona tym podatkiem.

Wyłączone lub zwolnione od opodatkowania od czynności cywilnoprawnych są umowy spółki i ich zmiany związane między innymi z:

 • łączeniem spółek kapitałowych
 • przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
 • wniesieniem do spółki kapitałowej (w zamian za jej udziały lub akcje):
  • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części
  • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej , które dają w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.
Czytaj  Jakie błędy popełniamy rejestrując spółkę z.o.o.
Umowa spółki z o.o.- Najważniejsze informacje.

Umowa spółki zoo – wszystko co warto wiedzieć

Koszt

Wysokość taksy notarialnej ściśle określa prawo. Zależy od wartości czynności jaką ma wykonać notariusz. Co ważne wartość spółki podają sami wspólnicy.

Maksymalna stawka wynosi od wartości:

 1. do 3 000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3 000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł;
 3. natomiast powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 5. natomiast powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,5 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 6. powyżej 1 000 000 zł – 5 710 zł + 0,25 % od nadwyżki ponad 1 000 000 zł, nie więcej jednak niż 6- krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku.

Dokonanie zmiany w umowie spółki poprzez system S24 jest dużo tańsze i prostsze. Samo dokonanie zmiany to koszt 250 złotych a jej ogłoszenie w Monitorze Gospodarczym to koszt 100 złotych, razem 350 złotych. By zaoszczędzić warto zatem dokonywać wiele zmian jednocześnie. Niestety z tańszego rozwiązania nie mogą skorzystać spółki, które powstały na mocy aktu notarialnego.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Co to jest działalność nierejestrowana i kto może ją prowadzić?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Czytaj  Działalność gospodarcza w mieszkaniu

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Urlop na żądanie – zasady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *