Jak walczyć z zatorem płatniczym ?

Jak walczyć z zatorem płatniczym ? To pytanie zadaje sobie zapewne każdy przedsiębiorca. Aby móc utrzymać płynność finansową powinieneś wyposażyć swoją firmę w odpowiednie narzędzia. Opowiemy Ci o nich niżej

 1. Skrócenie terminów płatności w transakcjach handlowych. – Takie jak 30 dni dla podmiotów publicznych i 60 dni dla dużych firm w stosunku do małych firm.
 2. Możliwość odstąpienia od całości umowy lub jej niewykonanej części albo wypowiedzenia umowy, gdy ustalony termin zapłaty przekracza 120 dni.
 3. Podniesienie odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych z wyjątkiem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy.
 4. Ulga na złe długi, co oznacza prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy nie otrzymują płatności w ciągu 90 dni od terminu płatności.
 5. Łatwiejsze sądowe zabezpieczenie roszczeń pieniężnych wynikających z transakcji handlowych do kwoty 75 tysięcy złotych.
 6. Traktowanie nieuzasadnionego wydłużania terminów zapłaty w transakcjach handlowych jako czynów nieuczciwej konkurencji.
 7. Kara od UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) dla firm, które najbardziej opóźniają się w płaceniu zobowiązań.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Urlop rodzicielski – zmiany 2022
w środku

Warto podkreślić, że te środki mają na celu ochronę mniejszych firm. Zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w relacji do dużych firm. Jeśli jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą, a duża firma ma uregulować należność, termin zapłaty nie może przekraczać 60 dni. – Od dnia dostarczenia faktury lub rachunku.

Pamiętaj, że istnieją również przepisy dotyczące ustalania terminów zapłaty w umowach. Wszelkie odstępstwa od tych przepisów mogą wiązać się z konsekwencjami w postaci odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Dla podmiotów publicznych, w szczególności, terminy zapłaty są krótsze i nie mogą przekraczać 30 dni od dostarczenia faktury lub rachunku.

Czytaj  Biznesplan w praktyce

Dodatkowo, w razie sporu dłużnik musi udowodnić, że ustalony termin zapłaty nie jest rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela. Przepisy te mają na celu zapewnienie bardziej sprawiedliwych warunków handlowych i ochronę przedsiębiorców przed nadużyciami ze strony kontrahentów.

Zwolnienie podatkowe dla złych długów w ramach podatku CIT Prawa wierzyciela

Co jeśli wierzyciel nie otrzyma pełnej płatności lub jej części w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności ? Ma prawo zmniejszyć podstawę opodatkowania o wartość tej niespłaconej należności lub jej części, lub zwiększyć poniesioną stratę.

To uprawnienie do zmniejszeniaa podstawy opodatkowania lub zwiększenia straty przysługuje przedsiębiorcy, który wcześniej uwzględnił wartość tej niespłaconej należności jako przychód. Pod warunkiem, że wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta do czasu składania deklaracji podatkowej.

Jeśli kwota zmniejszenia podstawy opodatkowania jest wyższa niż sama podstawa, nadwyżka może być odliczona w ciągu 3 lat – Licząc od końca roku podatkowego, w którym pojawiło się to prawo do zmniejszenia.

Zmniejszenie podstawy opodatkowania w kolejnych latach jest możliwe tylko w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana ani zbyta.

Jeśli uregulujemy niespaczoną należność lub sprzedamy ją po roku podatkowym, za który dokonano zmniejszenia podstawy opodatkowania lub zwiększenia straty- Podatnik dostosować dostosować podstawę opodatkowania lub straty w swojej deklaracji podatkowej .

Można stosować ulgę na złe długi w rozliczeniach miesięcznych lub kwartalnych. Zmniejszając lub zwiększając dochód, który służy za podstawę obliczenia zaliczki.

Jeśli wierzyciel ma obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania lub zwiększenia straty, korekta powinna być dokonana od miesiąca, w którym zobowiązanie zostało uregulowane (przy ustalaniu zaliczki na podatek).

Kiedy można skorzystać z ulgi na złe długi (CIT)

Ulga na złe długi jest dostępna tylko w następujących przypadkach:

 1. Dotyczy ona transakcji handlowych, które obejmują świadczenia pieniężne (wierzytelności lub zobowiązania). Mówimy o sytuacji gdzie przynajmniej jedna ze stron określa przychody lub koszty uzyskania przychodów w wyniku tych transakcji.
 2. Dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacji na dzień złożenia deklaracji podatkowej.
 3. Od dnia wystawienia faktury lub zawarcia umowy, która dokumentuje wierzytelność, nie minęło 2 lata. Uwaga liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym faktura została wystawiona lub umowa została zawarta. Co jeśli rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę, różni się od roku kalendarzowego, w którym zawarliśmy umowę ?, Wtedy 2-letni okres liczy się od końca roku, który był późniejszy z tych dwóch wydarzeń.
 4. Transakcja handlowa ma miejsce między wierzycielem a dłużnikiem, których dochody podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym.
Czytaj  Rodzaje kredytów: kredyt konsolidacyjny

Przypomnijmy, że ulga na złe długi nie ma zastosowania w przypadku transakcji handlowych pomiędzy powiązanymi podmiotami.

Warto również zaznaczyć, że podatnicy rozliczający się jako ryczałtowcy również mają prawo do korzystania z ulgi na złe długi. W takim przypadku, zmiany wprowadzane są w przychodach należnych.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kogo dotyczy zwolnienie dyscyplinarne ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *