Podczas zakładania działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma obowiązek, aby podjąć decyzję, w jaki sposób będzie opodatkowany podatkiem dochodowym. Dotyczyć to będzie całego roku podatkowego, a po jego ukończeniu może zastosować inny sposób choć nie każdy. Do wyboru jest skala podatkowa, podatek liniowy oraz ryczałt ewidencjonowany. Po wybraniu i opłacaniu podatku, czasem dochodzi do sytuacji, że przedsiębiorca dokonuje zmian we wcześniejszych okresach rozliczeniowych i może dojść do błędu. Należy go poprawić. Kiedy trzeba skorygować zaliczkę na podatek dochodowy? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Kim są Aniołowie Biznesu?

Kiedy trzeba skorygować zaliczkę na podatek dochodowy Jak założyć działalność

Jaki jest termin zapłaty zaliczki za podatek dochodowy?

Przedsiębiorca musi rozliczyć podatek dochodowy do urzędu skarbowego każdego miesiąca lub kwartalnie. Oznacza to, że zaliczki musi dokonać w terminie:

  • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zaliczka.
  • do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, który rozliczono.

Wysokość zaliczki przedsiębiorca oblicza sam. Nie musi składać deklaracji do urzędu skarbowego. Następnie wpłaca zaliczkę bezpośrednio na konto urzędu skarbowego. 

Jak wyliczana jest zaliczka na podatek dochodowy?

Zaliczkę na ten rodzaj podatku liczy się na podstawie osiągniętego przychodu, a także poniesionych kosztów. Jeżeli w danym okresie koszty były wyższe niż przychody, powstają zerowe zaliczki i nie trzeba zgłaszać tego do urzędu skarbowego. W rocznym zeznaniu podatkowym ujęte są wszystkie zaliczki na podatek dochodowy.

Kiedy trzeba skorygować zaliczkę na podatek dochodowy Jak założyć działalność

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  PIT-28 – dla kogo?

Kiedy trzeba skorygować zaliczkę na podatek dochodowy?

Do takiego błędu może dojść, jeśli doszło do zmian dokonywanych po zamknięciu rozliczeń za dany miesiąc w wysokości przychodów bądź też kosztów, czyli np.:

  • została wybrana nieodpowiednia stawka ryczałtu w wystawionej fakturze sprzedażowe,
  • zrobiono korektę faktury, która dotyczyła wcześniejszego okresu rozliczeniowego.
Czytaj  Jak rozliczyć działalność nierejestrowaną?

W sytuacji, gdy dojdzie do błędnie wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc, trzeba będzie cofnąć się do miesiąca, kiedy doszło do pomyłki. Wynika to z faktu, że jest ona naliczana narastająco. Korektę należy rozpocząć od miesiąca, kiedy do niej doszło, a także należy skorygować wszystkie kolejne, aż do bieżącego miesiąca. W przypadku, gdy po naprawieniu błędnie naliczonej zaliczki, opłacona zaliczka okazała się być za niska, trzeba dopłacić brakującą kwotę. W tym wypadku nie są naliczane odsetki.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Obniżka podatku dochodowego od 1 lipca, z 17% do 12%

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  PIT-6 – kogo dotyczy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *