W ostatnim artykule opisałam czym są aktywa, teraz kolej na pasywa. Zarówno aktywa jak i pasywa zaliczane są do zasobów majątkowych przedsiębiorstwa. Pasywa są to źródła finansowania majątku firmy. Można je podzielić na kapitały własne oraz zobowiązania, a także rezerwy na zobowiązania. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Pasywa — czym są oraz ich rodzaje.

Przeczytaj o: Stałe i zmienne koszty prowadzonej działalności

Pasywa czym są oraz ich rodzaje jak założyć działalność

Pasywa — czym są oraz ich rodzaje

Pasywa są po prostu źródłem finansowania aktywów. Dodatkowo pasywa w bilansie rachunkowym powinny odpowiadać sumie aktywów. Pasywa można podzielić z powodu źródła ich pochodzenia. A zatem wyróżniamy dwie grupy, czyli:

  • kapitały własne, czyli własne źródła finansowania firmy,
  • kapitały obce, czyli zewnętrzna źródła finansowania, np. kredyt, pożyczka, dofinansowanie.

Oprócz tego można podzielić pasywa ze względu na kryterium zapadalności, czyli zobowiązania krótko- i długoterminowe.

Do kapitałów własnych zaliczamy: wartość zasobów majątkowych, które do dyspozycji oddali założyciele danej firmy. Z czasem te zasoby powinny rosnąć, ponieważ jest to spowodowane kapitalizacją zysku. Oznacza to przeznaczenie uzyskanych zysków na zwiększenie kapitałów przedsiębiorstwa. Czasem powoduje to powstanie rezerwy kapitałowej.

Natomiast kapitały obce to źródła finansowania, które nie pochodzą od założycieli przedsiębiorstwa, są dostępne dla firmy przez określony czas. Można tutaj zaliczyć zaciągnięty kredyt lub pożyczkę.

Pasywa w bilansie

W bilansie księgowym razem zestawiane są aktywa wraz z pasywami. Suma aktywów musi być równa sumie pasywów. Oznacza to, że każda rzecz, która jest aktywem w firmie musi być finansowana z własnych kapitałów lub obcych. Bardzo dobrym pomysłem jest porównanie aktywów ze źródła własnego oraz obcego. To pokaże, kto i w jakiej części jest “właścicielem” majątku firmy.

Pasywa czym są oraz ich rodzaje jak założyć działalność

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Czytaj  Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak udokumentować zakup towarów od osoby prywatnej?

Co zaliczymy do kapitału własnego, a co do obcego?

Do kapitału własnego można zaliczyć:

  • kapitał podstawowy,
  • kapitał zapasowy, czyli nadwyżka w sprzedaży,
  • zysk lub starta netto,
  • kapitał z aktualizacji wyceny.

Do kapitału obcego można zaliczyć:

  • zobowiązania długoterminowe,
  • zobowiązania krótkoterminowe,
  • ujemna wartość firmy.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak udokumentować zakup towarów od osoby prywatnej?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Umowa śmieciowa – co to jest?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *