Przedsiębiorcom zdarzają się sytuacje, gdy nabywają towar nie tylko ze sklepów lub hurtowni, ale także od osoby prywatnej. Czy taki zakup można wykazać w księdze przychodów i rozchodów? Czy można odliczyć od niego VAT? Jak udokumentować zakup towarów od osoby prywatnej? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Ile lat trzeba przechowywać paragony?

Jak udokumentować zakup towarów od osoby prywatnej jak założyć działalność

Dowód wewnętrzny za zakup towarów

Ja wiadomo, każdy wydatek należy wpisać do podatkowej księgi rozchodów i przychodów na podstawie dokumentu, który potwierdzi jego wystąpienie. Dokument potwierdzający musi spełnić wymogi dowodów księgowych, czyli może to być faktura lub rachunek. W sytuacji, gdy dokonuje się zakupu od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, to jasne, że nie otrzyma się od niej faktury ani rachunku.

Umowa sprzedaży jako potwierdzenie nabycia towarów

Wyjściem z sytuacji, jest sporządzenie i podpisanie umowy sprzedaży. Tutaj przedsiębiorca powinien dopilnować, aby na umowie znalazły się wszystkie informacje niezbędne dla dowodu księgowego. Oznacza to, muszą się znaleść informacje takie jak:

  • data sporządzenia umowy oraz data zakupu towaru, jeśli różni się od daty sporządzenia umowy,
  • prawidłowe wskazanie stron umowy (dane osobowe, nazwy, adresy), czyli osoby nieposiadającej działalności gospodarczej, która dokonała sprzedaży oraz nabywcy,
  • przedmiot zakupu oraz jego wartość,
  • podpisy odręczne obu stron.

Umowę należy wygenerować w dwóch takich samych egzemplarzach oraz jedną kopię wręczyć osobie sprzedającej. Umowa umożliwia, aby zapisać zakup towarów w księdze podatkowej. Na umowie należy nanieść numer, pod którym widnieje w KPiR oraz dołączyć ją do dokumentacji księgowej.

Jak udokumentować zakup towarów od osoby prywatnej jak założyć działalność

Jak udokumentować zakup towarów od osoby prywatnej? – Zakup towaru od osoby prywatnej a VAT

Kupując towar od osoby fizycznej, przedsiębiorca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Wynika to z faktu, że sporządzona umowa sprzedaży nie jest dokumentem na podstawie którego można odliczyć VAT.

Czytaj  Jak sprawdzić numer NIP?

Pamiętaj o opłaceniu podatku PCC

Należy pamiętać, że kupując towar od osoby fizycznej na podstawie umowy sprzedaży trzeba opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Dotyczy to sytuacji, gdy wartość towaru jest wyższa niż 1000 zł. Czas na zapłacenie podatku PCC (do urzędu skarbowego poprzez formularz PCC-3) to 14 dni od podpisania umowy, a wysokość podatku wynosi 2% wartości umowy.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Polski Ład — zmiany we wspólnym rozliczaniu z małżonkiem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *