Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ponosi koszty uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodu. Prawidłowo udokumentowane poniesione wydatki mogą być kosztami podatkowymi. Z kolei można je podzielić na koszty stałe i zmienne. Czym się charakteryzują i jaka jest między nimi różnica? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Stałe i zmienne koszty prowadzonej działalności.

Stałe i zmienne koszty prowadzonej działalności jak założyć działalność

Zmienne koszty prowadzonej działalności

Zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości, przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe mogą wyróżnić koszty stałe lub zmienne. Koszty zmienne mają związek z rodzajem prowadzonej działalności. Oznaczają koszty związane z przeprowadzaną produkcją i zależą też od jej wielkości. Wzrost produkcji oznacza, że wzrastają także koszty. W przypadku, gdy produkcja spada, obniżane są też koszty. Do kosztów zmiennych zalicza się:

 • roboczogodziny,
 • towary,
 • materiały,
 • nakłady na surowce.
 • energia.

Stałe koszty prowadzonej działalności

Cechą charakterystyczną dla stałych kosztów jest fakt, że nie zmieniają się wraz ze zwiększeniem lub zmniejszeniem produkcji. Co prawda koszty stałe są niezmienione, choć ich wartość nie musi być taka sama. Dodatkowo koszty stałe dzielą się na dwie grupy, a zatem na:

 • koszty bezwzględnie stałe — koszty nie ulegające żadnym zmianom, jeśli wzrośnie lub zmaleje produkcja, np. odpisy amortyzacyjne, gdy środki trwałe rozlicza się metodą liniową,
 • koszty skokowo stałe — koszty nie zmieniają się w przedziale wielkości, która powoduje ich wzrost, a później odbywa się stabilizacja, np. jeśli trzeba wynająć halę produkcyjną, ponieważ wzrosła produkcja.

Kosztem stałym może być:

 • czynsz za wynajem powierzchni,
 • wynagrodzenie administracji i księgowości,
 • ubezpieczenie maszyn,
 • odpisy amortyzacyjne maszyn.
Stałe i zmienne koszty prowadzonej działalności jak założyć działalność

Stałe i zmienne koszty prowadzonej działalności – Co może zmienić koszty stałe?

Koszty stałe choć najczęściej pozostają niezmienne, to można wyróżnić czynniki, które wpłyną na wysokość kosztów stałych. Jednym z nich jest zmiana stosowanej technologii, która spowoduje poprawę w dalszej pracy. Co łączy się tym, jest wymiana maszyn oraz innych urzędzie na np. energooszczędne, o lepszej pracy. Innym możliwością jest zmiana organizacja przedsiębiorstwa.

Czytaj  Niezapłacone faktury a podatek VAT i podatek dochodowy

Przeczytaj o: Co ujmować w rejestrze VAT?

Czy prywatny telefon można ująć w kosztach firmy?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jakie koszty można ponieść przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *