Transakcje, które zawierają podmioty powiązane lub podmioty mające określony wpływ na inne podmioty krajowe lub zagraniczne oparte są o ceny transferowe. Czym są ceny transferowe? Kiedy występują? Kim są podmioty powiązane? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Ceny transferowe — czym są oraz zmiany od 2022.

Przeczytaj o: Kim jest sygnalista?

Ceny transferowe czym są oraz zmiany od 2022 jak założyć działalność

Czym są ceny transferowe?

Cena transferowa (zwana inaczej transakcyjną) jest używana w konkretnych transakcjach. Czyli występujących między powiązanymi ze sobą podmiotami, a szczególnie w obszarze jednej grupy kapitałowej. Bardzo dużo występuje takich transakcji. Jest to np. świadczenie usług dla osób prawnych przez właścicieli i zarządy lub przepływ towarów handlowych między firmami z jednej grupy kapitałowej. Zazwyczaj ceny transferowe różnią się od cen rynkowych, czyli ogólnych cen stosowanych przez podmioty niepowiązane.

Wysokość cen transferowych wpływa na finalną wysokość zysków bądź strat w poszczególnych częściach grupy. Oprócz tego wpływają na element, który sprawia, że stają się konkurencyjne w stosunku do innych przedsiębiorstw. Mogą one pomóc w przynoszącym korzystne rezultaty w prowadzeniu biznesu w całej grupie kapitałowej.

Podmioty powiązane

Transakcje przeprowadzane pomiędzy podmiotami powiązanymi wymagają ustalenia cen transferowych. Podmiotami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Dodatkowo także zagraniczne zakłady biorące udział w zarządzaniu inną firmą lub w jego kontroli bądź posiadają udział w kapitale i zysku tego przedsiębiorstwa. Zazwyczaj najczęściej podmiotami powiązanymi są spółki matki i ich zagraniczne lub krajowe spółki córki lub spółki siostry.

Ceny transferowe czym są oraz zmiany od 2022 jak założyć działalność

Ceny transferowe — czym są oraz zmiany od 2022 — Zmiany od 2022

Przede wszystkim, od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy (podmioty niepowiązane) nie muszą składać dwóch odrębnych dokumentów o cenach transferowych. Wystarczy złożyć informację o sporządzeniu takiej dokumentacji. Nowe przepisy wprowadziły zmiany w zakresie składania podpisów na informacji. Może podpisywać osoba fizyczna, będąca podmiotem powiązanym i osoba fizyczną. Dodatkowo osoba upoważniona przez zagranicznego przedsiębiorcę do reprezentowania go w oddziale, czyli podmiot powiązany będący przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Polski. Oprócz tego wprowadzono uproszczenia. Polega na rezygnacji z obowiązku wyznaczenia wspólnika spółki niebędącej osobom prawną. Której to tej pory obowiązkiem było złożenie informacji o cenach transferowych za spółkę.

Czytaj  Auto w leasingu konsumenckim

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Auto w leasingu konsumenckim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *