Środki trwałe w przedsiębiorstwie podlegają amortyzacji. Polega to na stopniowym zużyciu składników majątku firmy. Dokonuje się tego poprzez odpisy amortyzacyjne przeprowadzane systematycznie przez określony i ustalony okres. Amortyzacja jest kosztem podatkowym, co sprawia, że obniża wysokość podatku płaconego przez przedsiębiorcę. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Amortyzacja środków trwałych — najważniejsze informacje.

Przeczytaj o: Jakie koszty może generować firma i od czego można odliczyć VAT?

Amortyzacja środków trwałych  najważniejsze informacje jak założyć działalność

Amortyzacja — czym jest i czego dotyczy?

Za środek trwały uznaje się składnik majątku, którego okres użytkowania wynosi co najmniej 12 miesięcy, a jego wartość wynosi więcej niż 10 000 zł (bez VAT). Mogą to być np. narzędzia, maszyny, środki transportu oraz budynki i lokale stanowiące własność przedsiębiorstwa. Wartość środka trwałego zostaje rozłożona na części, które stanowią odpisy amortyzacyjne, które systematycznie włącza się do kosztów podatkowych. Trwa to przez cały czas amortyzacji. 

Wyróżnia się kilka metod dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jest to amortyzacja metodą liniową (indywidualna lub przyspieszona), degresywną oraz jednorazowa.

Amortyzacja liniowa

Ten sposób wybiera się najczęściej. Polega na stałej kwocie odpisów amortyzacyjnych trwających przez cały czas amortyzacji. Wysokość odpisów ustala się w oparciu o roczną stawkę. Dla każdego typu środka trwałego określona jest stawka. W tym rodzaju wyróżniane się dwa typy — metoda przyspieszona oraz indywidualna. W metodzie liniowej przyspieszonej możliwe jest podwyższenie stawki amortyzacyjnej, jeśli przedsiębiorca zakupił używany środek trwały. Z kolei metoda liniowa indywidualna również pozwala na podwyższenie stawek amortyzacyjnych, ale spowodowanych inną rzeczą. Dotyczy to maszyn, urządzeń, budynków, budowli zużywających się szybciej przez np. postęp technologiczny.

Amortyzacja środków trwałych — najważniejsze informacje — Amortyzacja degresywna

Główna cechą tej metody jest zmienność stawki amortyzacyjnej. Można ją zastosować tylko dla określonych urządzeń, maszyn lub środków transportu, ale z wyjątkiem samochodów osobowych. W tej metodzie występują wysokie odpisy amortyzacyjne w pierwszych latach użytkowania środka.

Czytaj  Na co zwrócić uwagę wynajmując biuro?
Amortyzacja środków trwałych  najważniejsze informacje jak założyć działalność

Amortyzacja jednorazowa

Jednorazowy odpis amortyzacyjny może mieć wartość nie przekraczającą 10 000 złotych. Mogą ją zastosować mali przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym wyniosła mniej lub dokładnie 1,2 mln euro w przeliczeniu na polską walutę.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Formy opodatkowania dochodów - Ryczałt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *