TAX FREE to możliwość zwrotu zapłaconego podatku VAT. Skierowane jest to dla turystów odwiedzających Polskę lub inny kraj Unii Europejskiej. Jego celem jest uniknięcie sytuacji, gdy należy dwukrotnie opłacić podatek za daną rzecz. A zatem dla kogo konkretnie skierowany jest TAX FREE i na czym polega? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Jak przeliczyć przychody i koszty w obcych walutach w VAT?

TAX FREE dla kogo i na czym polega jak założyć dzialalność

Na czym polega TAX FREE?

TAX FREE polega na uniknięciu podwójnego opodatkowania. Dotyczy to sytuacji, gdy turysta pochodzący z poza Unii Europejskiej kupi towar w kraju UE i tym samymm zapłaci podatek, a następnie przewiezie je do swojego kraju i tam również musiałby opłacić podatek. TAX FREE umożliwia zwrot podatku podróżnym.

Dla kogo TAX FREE?

Do zwrotu podatku zapłaconego przy zakupieniu towarów (oprócz paliw silnikowych) mogą się ubiegać osoby spełniające poniższe wymagania:

 • osoba, która nie posiada stałego miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej (potwierdzeniem zamieszkania w innym kraju jest np. paszport),
 • towar przewieziony do docelowego kraju nie może być naruszony (wlicza się w to otworzenie towaru),
 • towar należy przewieść w bagażu osobistym.

Kto może zwrócić zapłacony podatek?

Podmiotem uprawnionym do zwrotu podatku podróżnemu jest już sam sprzedawca tego towaru lub podmiot zajmujący się tego typem spraw, czyli zwrotami podatku, z którym sprzedawca podpisał odpowiednią umowę. Sprzedawca, aby móc zwrócić podatek musi spełnić kilka warunków. A zatem powinien:

 • wykazać i posiadać obroty za poprzedni rok podatkowy przekraczające 400 000 zł,
 • dokonywać zwrotu podatku tylko za rzeczy zakupione u niego,
 • być czynnym podatnikiem VAT,
 • rejestrować sprzedaż poprzez kasę rejestrującą,
 • gwarantować turystom pisemną informację o możliwości i zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim,
 • poinformować odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie turysta dokonujący u niego zakupu towarów może odebrać podatek oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku i przedłożyć kopie tych umów.
Czytaj  Polski Ład i niekorzystne zmiany w leasingu
TAX FREE dla kogo i na czym polega jak założyć dzialalność

Warunki dokonania zwrotu

Aby otrzymać zwrot podatku, przede wszystkim, wartość zakupionych rzeczy musi przekraczać 200 zł i być na jednym paragonie. Oprócz tego należy wywieźć zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu. Podstawą otrzymania zwrotu jest jest dokument z podpiętym paragonem. Na tym dokumencie będzie umieszczone potwierdzenie urzędu celnego (stempel), że towar został wywieziony poza terytorium UE.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Firma w domu a koszty uzyskania przychodu CZ. 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *