Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują wprowadzone zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Przede wszystkim wprowadzone modyfikacje są swego rodzaju zachętą do wybrania tej formy podatku dochodowego. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Zmiany w ZUS od 2022 roku

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych jak założyć działalność

Zmiana stawek ryczałtu

Do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wprowadzono dwie nowe stawki ryczałtu. A konkretnie dotyczą one wybranych rodzajów prowadzonej działalności. Tym samym, z obniżonej stawki 14% ryczałtu mogą skorzystać przedsiębiorcy zajmujący się świadczeniem usług:

 • w zakresie opieki zdrowotnej,
 • w zakresie specjalistycznego projektowania,
 • architektonicznych i inżynierskich, usług badań oraz analiz technicznych.

Kolejna zmniejszona stawka podatku wynosi obecnie 12%. Wprawdzie przeznaczona jest dla informatyków oraz programistów, ale będzie miała zastosowanie podczas osiągania przychodów związanych z:

 • wydawaniem:
  • gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
  • oprogramowania systemowego,
  • oprogramowania użytkowego,
  • oraz oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
 • doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania, instalowania programu, zarządzaniem siecią oraz także systemami informatycznymi.
Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych jak założyć działalność

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych – zmiana definicji wolnego zawodu

Wprowadzone zmiany obejmują także przekształcenie definicji wolnego zawodu. Przede wszystkim wolny zawód jest pozarolniczą działalnością gospodarczą, który musi być osobiście wykonywany przez:

 • adwokata
 • notariusza
 • radcę prawnego,
 • biegłego rewidenta,
 • tłumacza,
 • księgowego,
 • agenta ubezpieczeniowego,
 • brokera ubezpieczeniowego,
 • agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające,
 • brokera reasekuracyjnych,
 • doradcę podatkowego,
 • doradcę restrukturyzacyjnego,
 • maklera papierów wartościowych,
 • doradcę inwestycyjnego,
 • agenta firm inwestycyjnych,
 • rzecznika patentowego.

Tym samym oznacza to, że z grupy wolnych zawodów wykreślono niektóre profesje. Są to:

 • lekarze,
 • lekarze dentyści,
 • technicy dentystyczni,
 • lekarze weterynarii,
 • felczerzy,
 • położne,
 • pielęgniarki,
 • psycholodzy,
 • fizjoterapeuci
 • nauczyciele świadczący usługi edukacyjne polegające na udzielaniu lekcji na godziny.

Należy pamiętać, że za wykonywanie wolnego zawodu uznaje się prowadzenie działalności samodzielnie, czyli bez zatrudniania pracownika wykonującego czynności związane z istotą danego zawodu, na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy dzieło oraz innych umów.

Czytaj  Formy opodatkowania dochodów - Ryczałt

Nie tylko te zmiany w ryczałcie

Oprócz wymienionych w artykule zmian, dochodzą jeszcze dotyczące zmiany w składce zdrowotnej. Krótko mówiąc, nie można odliczyć zapłaconej składki zdrowotnej.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Podatek VAT - kiedy nie można go odliczyć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *