W poprzednim artykule napisałam, czym jest PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych, w jakich sytuacjach należy go opłacić oraz do kogo należy ten obowiązek. Stawki podatku PCC są różne, zależą od rodzaju wykonanej czynności cywilnoprawnej. Jak one wyglądają? Kiedy trzeba opłacić ten podatek? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: PCC — ile wynoszą stawki podatku, termin zapłaty.

Przeczytaj o: PCC — kto i od czego opłaca podatek od czynności cywilnoprawnych?

PCC ile wynoszą stawki podatku termin zapłaty jak założyć działalność

Jakie są stawki podatku od czynności cywilnoprawnych?

Stawki tego podatku określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z jej zapisami, wynoszą:

 • 19 zł
  • od ustanowienia hipoteki jako zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej,
 • 0,1%
  • od ustanowienia hipoteki jako zabezpieczenie istniejących wierzytelności. Podatek nalicza się od kwoty zabezpieczonej wierzytelności,
 • 0,5%
  • od umowy spółki,
  • od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego. Jednakże stawka podatku może wynieść 20%. Będzie to możliwe, jeśli powołasz się na zawarcie umowy, ale nie opłacisz podatku.
 • 1%
  • od umowy sprzedaży oraz podczas przeniesienia własności innych praw majątkowych,
  • od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności. Jednakże stawka podatku może wynieść 20%. Będzie to możliwe, jeśli przed organem podatkowym będącym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej bądź postępowania podatkowego powołasz się na fakt zawarcia umowy, depozytu lub użytkowania, a nie opłaciłeś podatku należnego albo jako osoba biorąca pożyczkę powołasz się na fakt zawarcia umowy, ale nie udokumentowałeś otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy.
 • 2%
  • od umowy sprzedaży nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego. A także z wynikających z przepisów prawa spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym.
  • od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym.
Czytaj  Pożyczka od wspólnika dla spółki
PCC ile wynoszą stawki podatku termin zapłaty jak założyć działalność

PCC — ile wynoszą stawki podatku, termin zapłaty – Termin zapłaty podatku

Aktualne przepisy informują, że podatnicy są zobowiązani bez wzywania organu podatkowego do złożenia deklaracji w sprawie podatku PCC. Samodzielnie należy obliczyć wysokość podatku oraz opłacić go w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. Natomiast, jeśli w jednym miesiącu wykonało się co najmniej trzy czynności cywilnoprawne, w tym umowę pożyczki, umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych. A od ostatniej czynności minęło mniej niż 14 dni od wykonania pierwszej, to należy złożyć deklarację zbiorczą za wszystkie czynności. Trzeba go opłacić w terminie do 7 dnia następującego po miesiącu, w którym pojawił się ten obowiązek.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Sprzedaż bezrachunkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *