Dodatkowy wkład do spółki a PCC

Dodatkowy wkład do spółki a PCC – Jak wiemy majątek spółek osobowych składa się z wkładów wniesionych do niej przez wspólników. Majątek ten może także zostać wypracowany w ramach normalnej działalności firmy. Zdarzają się również sytuacje, gdy wspólnicy wnoszą do spółki wkłady dodatkowe. Jest to oczywiście forma dokapitalizowania spółki

Dodatkowy wkład do spółki a PCC

Stosując to rozwiązanie musimy liczyć się z koniecznością opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Stawka to oczywiście 0,5%. Obowiązek podatkowy wynika z faktu, że spółka powiększyła swój majątek. Pamiętaj że wkład będzie miał charakter definitywny.

Utrudniony będzie zatem zwrot ww. środków na rzecz wspólnika w razie powstania potrzeby zwrotu finansów i wykorzystania ich przez wspólnika na inne cele.

Dodatkowy wkład do spółki a PCC – Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi:

  • wartość wkładów powiększających majątek spółki – odejmij koszty rejestracji zmiany umowy spółki w KRS
  • wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego zmiany umowy spółki.

Obowiązek podatkowy ciąży na spółce. Na złożenie deklaracji za spółkę, obliczenie i wpłacenie podatku jest 14 dni od dnia wprowadzenia zmian do umowy spółki.

Dodatkowy wkład do spółki a PCC

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu.- Wynagrodzenie wypłacone w obcej walucie — Czy zgodne z prawem?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Skutki podatkowe dziedziczenia firmy

Modyfikacja umowy spółki

Obowiązek zmodyfikowania umowy spółki wynika z art. 25 pkt 2 K.s.h. Zgodnie z nim wkłady wnoszone przez każdego wspólnika oraz ich wartość muszą być określone w umowie spółki. Zmiana jej postanowień wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej (art. 9 K.s.h.). W tym celu wspólnicy mogą np. sporządzić aneks do umowy. Następnie zmiany należy zgłosić sądowi rejestrowemu. Wniosek składa się na urzędowym formularzu KRS-Z1. Do niego trzeba dołączyć aneks do umowy spółki (ewentualnie uchwałę wspólników w tej sprawie), tekst jednolity umowy spółki z uwzględnieniem wprowadzonych zmian oraz dowód wpłaty kwoty 350 zł (250 zł tytułem opłaty sądowej oraz 100 zł za ogłoszenie w MSiG).

Czytaj  Nakłady inwestycyjne i co jeszcze ?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  PCC — kto i od czego opłaca podatek od czynności cywilnoprawnych?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Skutki podatkowe dziedziczenia firmy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *