Podatnicy rozliczający swoje dochody na podstawie skali podatkowej, bardzo często decydują się na wspólne rozliczenie z małżonkiem. Pozwala to na zoptymalizowanie rozliczenia. Zmiany wprowadzone przez Polski Ład zakładają zmiany w wspólnym rozliczaniu z małżonkiem. Na czym będzie ono polegać? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Polski Ład  zmiany we wspólnym rozliczaniu z małżonkiem jak założyć działalność

Wspólne rozliczanie z małżonkiem — Jak wyglądało do tej pory?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera zasady, które trzeba wypełnić, by rozliczać się z małżonkiem. A zatem było to możliwe, gdy:

  • małżonkowie przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim (rozliczenie jest możliwe, gdy małżeństwo trwa minimum 1 pełny rok kalendarzowy),
  • przez cały rok podatkowy występowała wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami,
  • małżonkowie podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Oprócz tego, żaden z małżonków w trakcie roku nie może uzyskać dochodów opodatkowanych:

  • podatkiem liniowym,
  • podatkiem tonażowym,
  • zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,
  • zryczałtowanym podatkiem dochodowym za wyjątkiem dochodów z najmu,
Polski Ład  zmiany we wspólnym rozliczaniu z małżonkiem jak założyć działalność

Polski Ład — zmiany we wspólnym rozliczaniu z małżonkiem

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład mają za zadanie uproszczenie wspólnego rozliczenia podatkowego. Jedna ze zmian zakłada zmniejszenie wymaganego okresu pozostawania w związku małżeńskim, aby tak się rozliczyć. A zatem będzie to możliwe już w pierwszym roku trwania małżeństwa. Oznacza to, że osoby, które pobrały się w grudniu, mogą rozliczyć się wspólnie już w lutym, czyli zaledwie kilka miesięcy po ślubie. Inną korzystną zmianą jest wprowadzenie nowej ulgi podatkowej, czyli ulgą dla klasy średniej. Mogą z niej skorzystać podatnicy posiadający przychody ze stosunku do pracy oraz działalności gospodarczej, która opodatkowana jest według skali podatkowej. Przychody muszą się mieścić w przedziale pomiędzy 68,41 zł a 133,69. Jeśli przychody jednego z małżonków nie zmieszczą się w nim, nie skorzysta z ulgi. Oznacza to, że tylko od przychodu małżonka, który zmieści się w przedziale zostanie odjęta ulga dla klasy średniej. A zatem, w sytuacji gdy np. żona uzyska w 2022 roku przychód w wysokości 100 000 zł a mąż 60 000 zł to dla wspólnego opodatkowania łączny przychód małżonków zostanie wyliczony następująco:

Czytaj  Czym jest ulga ASI ? - Polski ŁAD

Przychód żony 100 000 zł – ulga dla klasy średniej (10 258,82 zł) + przychód męża 60 000 zł = przychód do opodatkowania, czyli 149 741, 18 zł

Przeczytaj o: Polski Ład — niższy limit płatności gotówkowych

Polski Ład — jaka będzie wysokość składki zdrowotnej w 2022 roku?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Polski Ład — Zmiany w estońskim CIT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *