jak założyć działalność

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego, który może być używany w różnym charakterze, jako środek płatniczy, obiegowy lub zabezpieczający. Charakter płatniczy weksla jest, gdy przy jego pomocy można wziąć kredyt lub pożyczkę. Funkcja obiegowa pozwala na zapłaceniu należności innej osobie wekslem i tym samym przenosi na nią zobowiązania dłużnika. Jednakże funkcja zabezpieczająca jest najpowszechniejsza wsród wystawianych weksli. W tej sytuacji, zadaniem weksla jest zabezpieczyć umowę pomiędzy stronami, gwarantując terminową spłatę zobowiązania. Kim zatem jest dłużnik wekslowy? Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

jak założyć działalność Kim jest dłużnik wekslowy

Kiedy weksel jest ważny?

Przede wszystkim, dokument musi być sporządzony na piśmie. Trzeba go odpowiednio zatytułować słowem “weksel”. Dokument musi posiadać datę i miejsce wystawienia. Oprócz tego, muszą się znaleźć informacje o terminie i miejscu spłaty, a także bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia określonej kwoty pieniędzy wskazanej osobie. Osoba, która wystawia weksel musi się pod nim podpisać. Jeśli na dokumencie brakuje któreś z informacji, to weksel jest nieważny.

Kim jest dłużnik wekslowy?

Zgodnie z przepisami, dłużnikiem wekslowym jest osoba, która się pod nim podpisała. W sytuacji, gdy pod dokumentem podpisały się więcej niż jedna osoba, to możemy mówić o solidarnej odpowiedzialności dłużników. Wierzyciel może się domagać spłaty zobowiązań zarówno od jednego dłużnika wekslowego jak i od wszystkich.

Obowiązki dłużnika wekslowego

Podstawowym obowiązkiem dłużnika wekslowego jest spłata zobowiązania wekslowego. Na podpisanej umowie musi być zawarta informacja kiedy powinno to nastąpić. W przypadku, gdy dłużnik nie ureguluje płatności, to wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń.

jak założyć działalność Kim jest dłużnik wekslowy

Weksel in blanco a dłużnik wekslowy

Weksel in blanco to podpisany dokument, ale nieuzupełniony o kwotę wekslową. Pustą kwotę zobowiązania zostawia się, ponieważ w dniu wystawienia weksla trudno wskazać dokładną wysokość zobowiązania. Podczas wystawiania weksla, strony podpisują umowę, w której zawarta jest informacja o maksymalnej kwocie weksla. Z tego powodu dłużnik wekslowy nie powinien się obawiać, że wierzyciel może wpisać sumę, która jest niezgodna z rzeczywistością.

Czytaj  Umowa na odległość - na co zwrócić uwagę ?

Jak wygląda windykacja weksla?

Na początku proces windykacyjny ma charakter polubowny. Windykator drogą korespondencyjną, telefonicznie lub osobiście może nakłaniać do spłaty zobowiązania. Jeśli nie przyniesie to rezultatu, sprawa windykacji trafia do sądu. Jeśli sąd uzna, że weksel jest autentyczny i nie ma do niego zastrzeżeń, to dłużnik będzie miał 14 dni, aby uregulować płatność. W innym wypadku zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeprowadzone przez komornika.

Przeczytaj o: Jak usunąć swój BIK?

Różnica między windykacją należności a zajęciem komorniczym

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Dochodzenie pozwem roszczeń dodatkowych między przedsiębiorstwami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *