jak założyć działalność

Przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia zestawień operacji gospodarczych w swoim przedsiębiorstwie. To w jaki sposób będzie ona prowadzona w dużej mierze zależy od formy prawnej firmy. Oprócz tego od osiąganego rocznego przychodu. Jednakże część podatników może zdecydować czy będą prowadzić rachunkowość uproszczoną czy pełną. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się kiedy trzeba prowadzić księgowość pełną a kiedy uproszczoną.

Kiedy trzeba prowadzić księgowość pełną a kiedy uproszczoną jak założyć działalność

Kiedy trzeba prowadzić księgowość pełną a kiedy uproszczoną? – Kto może prowadzić księgowość uproszczoną?

Uproszczona księgowość czyli Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) lub ryczałt jest przeznaczona dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich. Z zastrzeżeniem, iż przychód w ostatnim roku nie wyniósł więcej niż 2 mln euro netto w przeliczeniu na polską walutę (według średniego kursu NBP pierwszego roboczego dnia października w roku ubiegłym).

Czym się charakteryzuje księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona jest dużo mniej skomplikowana i mniej szczegółowa od pełnej księgowości. Elementami, które się na nią składają są:

  • księga przychodów i rozchodów – dla podatników opodatkowanych skalą podatkową lub podatkiem liniowym,
  • ewidencja przychodów – w przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • rejestr sprzedaży i zakupów VAT – dla czynnych podatników VAT,
  • ewidencja środków trwałych,
  • ewidencja przebiegu pojazdów.
Kiedy trzeba prowadzić księgowość pełną a kiedy uproszczoną jak założyć działalność

Kiedy trzeba prowadzić pełną księgowość?

Do prowadzenia pełnej księgowości zobligowani są konkretni przedsiębiorcy. Należą do nich przedsiębiorcy spółek kapitałowych prawa handlowego (spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością) lub spółek osobowych prawa handlowego (spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne). Dotyczy to również sytuacji, gdy przedsiębiorca zdecydował się przekształcić swoją firmę w jedną z wyżej wymienionych form. Oprócz tego, pełna księgowość jest obowiązkiem przedsiębiorców, których przychody netto przekroczyły 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki.

Czym charakteryzuje się pełna księgowość?

Pełna księgowość jest najbardziej rozbudowaną i najbardziej skomplikowaną formą rozliczania. W tym przypadku trzeba ewidencjonować praktycznie każde zdarzenie gospodarcze. Na pełną księgowość składają się:

  • księga główna,
  • księga pomocnicza,
  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych
  • dzienniki,
  • wykaz składników aktywów i pasywów.
Czytaj  Jak zmienić księgową?

Oprócz tego należy sporządzać sprawozdania finansowe, na które składają się: informacja wprowadzająca do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat.

Pamiętaj, że niezależnie od tego, jaką formę prowadzenia księgowości przyjmie Twoja firma – powinna być ona zgodna z europejskimi standardami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *