jak założyć działalność

Biura rachunkowe zajmują się różnymi usługami, które polegają m. in. na prowadzeniu ksiąg podatkowych, wypełnianiu i rozliczaniu deklaracji. Oprócz tego biura rachunkowe świadczą usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Rodzaj świadczonych usług przez biuro rachunkowe determinuje obowiązek lub jego brak w stosunku do posiadania kasy fiskalnej. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się czy kasa fiskalna w biurze rachunkowym jest obowiązkowa.

Czy kasa fiskalna w biurze rachunkowym jest obowiązkowa jak założyć działalność

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Posiadanie kasy fiskalnej należy do obowiązków, które wynikają z Ustawy VAT. Według przepisów, podatnik prowadzi ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy fiskalnej, gdy dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych. Oprócz tego podatnik ma obowiązek, aby wystawiać oraz przekazywać paragon fiskalny. A zatem, kasa fiskalna jest konieczna w biurze rachunkowym, jeśli świadczy się usługi na rzecz osób prywatnych. W przypadku, gdy usługę świadczy się osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, to biuro rachunkowe ma obowiązek wystawienia faktury, a nie paragonu. Tym samym, oznacza to, że nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Czy kasa fiskalna w biurze rachunkowym jest obowiązkowa? – Zwolnienie podmiotowe z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

W polskim prawie podatkowym przewiduje się zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe (istnieje również zwolnienie przedmiotowe). Dotyczy ono sytuacji, gdy w poprzednim roku podatkowym kwota zrealizowanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła 20 tys. zł. W tym przypadku kasa fiskalna jest niepotrzebna. To zwolnienie jednak traci moc jeśli podatnik przekroczył limit. Następuje to po upływie dwóch miesięcy, które nastąpiły po miesiącu w którym przekroczono kwotę 20 tys. zł.

Czy kasa fiskalna w biurze rachunkowym jest obowiązkowa jak założyć działalność

Doradztwo podatkowe a kasa fiskalna i zwolnienie podmiotowe

Usługi doradztwa podatkowego są wyłączone z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Oznacza to, że bez względu na uzyskaną wysokość sprzedaży usług doradztwa podatkowego należy mieć kasę fiskalną. W konsekwencji ten obowiązek powstaje także w stosunku do pozostałej sprzedaży usług.

Czytaj  Przekroczony limit i zmiana statusu podatnika z nievatowca na vatowca

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Co trzeba ewidencjonować w firmie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *