Zarobki w Polsce

Przeciętne zarobki oblicza się dzieląc wynagrodzenie za okres dla którego liczymy tę wartość przez liczbę aktywnych w tym czasie pracowników. Średnie wynagrodzenie w Polsce obliczane jest przez GUS . Cyklicznie publikuje on dane odnośnie różnych obszarów gospodarki. Średnie zarobki w Polsce Najnowsze statystyki wskazują, że przeciętne wynagrodzenie w III kwartale wyniosło 5294,35 zł brutto. Kwota ta oczywiścieCzytaj więcej ⟶

Własny biznes w Polsce

Dla wielu z nas własna firma to spełnienie marzeń. Być może przerażają Cię formalności lub ogranicza budżet. Jednak w praktyce nie jest to ani tak trudne ani kosztowne jak może się to wydawać na początku. Jeśli chcesz wykonać pierwszy krok i założyć swój pierwszy własny biznes w Polsce, koniecznie czytaj dalej. Jaka forma działalności będzieCzytaj więcej ⟶

Działalność gospodarcza czy spółka cywilna ?

Podjąłeś już decyzję! W końcu nadszedł czas na spełnienie marzeń i rozpoczęcie pracy na własny rachunek. Pierwszą decyzją jaką musisz podjąć na na drodze do formalizacji swoich planów jest decyzja odnośnie formy w jakiej chcesz prowadzić działalność. Dla początkujących przedsiębiorców najlepszy wybór to jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna. Te formy swą popularność zawdzięczają stosunkowoCzytaj więcej ⟶

Jak obcokrajowiec może założyć działalność w Polsce?

Chcesz prowadzić biznes w Polsce, ale nie masz polskiego obywatelstwa. Czy masz prawo podjąć i wykonywać działalność gospodarczą w naszym kraju? Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie są zasady rejestracji działalności, podatki i ubezpieczenia dla cudzoziemców. Kiedy możesz założyć firmę na takich samych zasadach jak obywatele Polski ? Jeśli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich UniiCzytaj więcej ⟶

Co to jest PKD?

Skrót PKD pochodzi od słów Polska Klasyfikacja Działalności. Jest to umowny podział rodzajów działalności jakimi zajmują się firmy. Klasyfikacja ta potrzebna jest do celów statystycznych. Kogo dotyczy Polska Klasyfikacja Działalności? Każdy przedsiębiorca zakładając działalność zobowiązany jest podać jej zakres określając go za pomocą systemu kodów PKD. Podane w trakcie zakładania firmy kody towarzyszą Ci naCzytaj więcej ⟶

Polski handel zagraniczny – import i eksport

Jak wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, eksport towarów z Polski znacząco przewyższa import. Eksport z Polski – kto jest naszym głównym partnerem handlowym? Największym importerem polskich towarów niezmiennie od lat pozostają Niemcy. Udział wymiany handlowej z Niemcami w całości polskiego handlu zagranicznego, nieznacznie, ale regularnie zmniejsza się na rzecz innych krajów UniiCzytaj więcej ⟶

Profil zaufany

Profil zaufany to metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych systemach administracyjnych. W odróżnieniu od podpisu kwalifikowanego jest on w pełni bezpłatny. Jeśli założysz profil zaufany w serwisie obywatel.gov.pl bez wizyty w urzędzie załatwisz wiele spraw. Dzięki temu możesz złozyć wniosek czy skargę, a nawet wnieść opłatę. Rozwiązanie to funkcjonuje od 2005 roku dzięki ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadaniaCzytaj więcej ⟶

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Jako kwalifikowany podpis elektroniczny definiujemy podpis elektroniczny złożony na kwalifikowanym urządzeniu oraz posiada kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego. Ma on taka samą moc prawną jak podpis złożony własnoręcznie. Służy on do załatwiania przez internet spraw urzędowych oraz spraw prywatnych. Dzięki niemu potwierdzisz swoją tożsamość i podpiszesz wysłaną elektronicznie dokumentację. Co możesz załatwić dzięki takiemu certyfikatowi? PodpisCzytaj więcej ⟶