Zawody regulowane w UE

Zawody regulowane w UE Zawody regulowane to te zawody, które wymagają określonych kwalifikacji lub dyplomu oraz często specjalnych egzaminów lub zarejestrowania się w odpowiedniej organizacji zawodowej, aby je wykonywać.

Jeśli planujesz pracować w innym kraju Unii Europejskiej możesz potrzebować oficjalnego uznania swoich kwalifikacji zawodowych przez odpowiednie organy tego kraju.

W UE obowiązują jednolite zasady uznawania kwalifikacji zawodowych. Co oznacza, że pełni wykwalifikowani pracownicy mają prawo do wykonywania tego samego zawodu w innych państwach członkowskich. Co ważne na tych samych warunkach, co osoby uzyskujące kwalifikacje w danym kraju.

Jeśli twój zawód to zawód regulowany to organy przyjmującego kraju będą wymagały od Ciebie uzupełnienia kwalifikacji lub odbycia określonego stażu. Jeśli istnieją znaczące różnice między twoją edukacją a wymaganiami tego kraju. Dla zawodów nieregulowanych, zatrudnienie zależy od pracodawcy.

W niektórych zawodach, takich jak lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, farmaceuta, lekarz weterynarii i architekt, przysługuje prawo do automatycznego uznania kwalifikacji.

W przypadku zawodów związanych z działalnością przemysłową, rzemieślniczą lub handlową, uznanie kwalifikacji opiera się na doświadczeniu zawodowym. Uzależniamy je od długości i formy tego doświadczenia.

Jeśli planujesz pracować tymczasowo i okazjonalnie w innym kraju UE, procedura uznawania kwalifikacji będzie prostrza

W zależności od twoich planów i rodzaju zawodu, który chcesz wykonywać, procedura uznawania kwalifikacji może różnić się w każdym przypadku. Ważne jest, aby skonsultować się z odpowiednimi organami i ośrodkami wsparcia ds. uznawania kwalifikacji zawodowych w danym kraju UE, aby dowiedzieć się, jakie kroki konieczne są w twoim przypadku.

Zawody regulowane w UE

Zawody regulowane w UE

Europejska Legitymacja Zawodowa (ELZ)

To elektroniczny dokument, który stanowi dowód uznania kwalifikacji zawodowych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE). Świadczy także o spełnienia warunków do legalnego świadczenia usług transgranicznych w tym państwie. ELZ jest dostępna dla kilku wybranych zawodów, takich jak pielęgniarka, farmaceuta, fizjoterapeuta, przewodnik górski i pośrednik w handlu nieruchomościami.

Czytaj  Rodzaje kredytów: kredyt hipoteczny

Aby uzyskać ELZ, należy przejść przez proces wnioskowania, Czyli utworzyć konto w systemie EU Następnie wypełnij profil ELZ Potem czeka Cię złożenie wniosku oraz załadowanie elektronicznych kopii wymaganych dokumentów. Następnie wniosek system przekazuje do odpowiedniego organu w kraju pochodzenia.

Czytaj też: Kogo dotyczy zwolnienie dyscyplinarne ?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Dofinansowanie z ZUS jak je uzyskać ?

ELZ może być wydawana na różne okresy ważności, w zależności od celu jej uzyskania. Może być bezterminowa w przypadku stałego wykonywania zawodu. Także 18 miesięcy w przypadku czasowego świadczenia usług, lub 12 miesięcy w przypadku świadczenia usług związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym.

Opłaty za ELZ różnią się w zależności od sytuacji i zawodu. Jednak obejmują opłatę w procentach minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku wydania legitymacji. Opłaty te obowiązują niezależnie od wcześniejszych opłat za weryfikację dokumentów.

Posiadacze ELZ mogą również zarządzać swoimi danymi w systemie IMI (Internal Market Information System). Wystąpić o aktualizację lub usunięcie informacji oraz zablokowanie legitymacji.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Dofinansowanie z ZUS jak je uzyskać ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *