Niewypłacalność firmy – co mówi prawo ? – Czy wiesz, że według analiz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości najwięcej firm upada w pierwszym roku swojej działalności ? Oczywiście najpierw stają się niewypłacalne. Jest to przede wszystkim związane z brakiem dywersyfikacji źródeł finansowania – nadmiernym zadłużaniem się. Przyczyna może tkwić także w niewłaściwych decyzjach biznesowych. – Zwłaszcza początkujący przedsiębiorcy mają kłopot z właściwą oceną sytuacji. Nie pomaga także efekt potwierdzania. – Zbieranie tylko tych informacji i danych, które potwierdzają to czego akurat potrzebujemy. Wyszukując tylko pozytywne informacje nie mamy pełnego obrazu sytuacji.

Częstym błędem jest także efekt podczepiania – skupienie się tylko na tym jak działają firmy z naszej branży. Zakładamy, że skoro konkurencja odniosła sukces my też musimy.

Czasem przyczyny niewypłacalności firmy leży zupełnie gdzie indziej i nie mamy na nią żadnego wpływu. Nauczyła nas tego epidemia COVID-19. Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w 2021 r. do listopada opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 385 upadłości firm. W listopadzie 2021 r. mieliśmy 301 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. – Były to najwyższe miesięczne wartości w historii. Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością handlową 24,8 % i przetwórstwem przemysłowym 21,41%:

Niewypłacalność firmy w świetle prawa.

Warto wiedzieć, że kwestię niewypłacalności nieco inaczej definiuje prawo niż nauka o finansach. Sprawdźmy co mówi ustawa prawo o upadłości

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 1a. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. – Jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.


1 b. Dłużnik , jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku. Stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.
Niewypłacalność firmy - co mówi prawo ?

Czytaj  Udział w przetargu – krok po kroku

Czytaj  Wydatki firmowe i prywatne

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zakłady bukmacherskie – legalny rynek

Jak wypłacalność wygląda z punktu widzenia finansów ?

Z punktu widzenia nauki o finansach ważne jest zachowanie równowagi budżetowej. Oznacza ona, że nasze przewidywalne w danym okresie czasu wpływy równają się lub przewyższają przewidywane wydatki. Jesteśmy zatem wypłacalni bo możemy pokryć wydatki. Jest tylko jeden kłopot wypłacalność nie zawsze równa się zachowaniu płynności finansowej. Dzieje się tak, gdy najpierw pojawiają się wydatki. – Na przykład wynagrodzenia, czy opłata za biura, a przelew za wykonaną usługę otrzymujemy za 90 dni. W takich sytuacjach pomimo, że jesteśmy wypłacalni trudno nam jest zachować płynność finansową.

Niewypłacalność firmy – co mówi prawo ? –

Jak złożyć wniosek o upadłość firmy ?

Przede wszystkim wniosek można złożyć w ciągu 30 dni od zaistnienia przesłanek do stwierdzenia, że firma jest niewypłacalna. Co więcej może to złożyć nie tylko właściciel firmy czy członek zarządu, ale także wierzyciele. Wniosek składamy we właściwym rejonowym sądzie gospodarczym. Klikając w link poniżej możesz zobaczyć jak wygląda przykładowy wniosek o ogłoszenie upadłości firmy, który składa wierzyciel. Wniosek wszczyna procedurę upadłościową, która możne potrwać od kilku do kilkunastu tygodni.

https://www.gov.pl/attachment/1b24cbef-f00a-46c1-aeea-412e6f86dd7c

Niewypłacalność firmy – co mówi prawo ? –

Co to jest pre-pack ?

Pre-pack czyli przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa to szansa na udaną restrukturyzację i odbicie się od dna. Pre-pack to nowa konstrukcja prawna, która umożliwia szybką sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika na rzecz inwestora w ramach postępowania upadłościowego bez przeprowadzenia przetargu. Oznacza to zatem, że biznes choć u padły dalej ma możliwość funkcjonowania na rynku. Oznacza to zatem także, że inwestor może wykupić majątek upadłego przedsiębiorstwa. Co więcej majątek ten jest wolny od wszelkich zobowiązań

Czytaj  Co to jest spółka z o.o.?

Jak sprawdzić czy mam do czynienia z rzetelnym kontrahentem ?

Aby chronić swoje interesy powinieneś dołożyć wszelkich starań, by sprawdzić czy twój kontrahent jest wypłacalny. Jeśli nie wiesz jak się do tego zabrać lub nie masz czasu zrobić to naprawdę sumiennie warto skorzystać z wywiadowni gospodarczej. Firmy te pomagają zweryfikować wiarygodność finansową polskich i zagranicznych firm. Jeśli zaś przedsiębiorca współpracuje z klientem zagranicznym, zanim zdecyduje się na zawarcie transakcji, powinien dokładnie zweryfikować kontrahenta. W jaki sposób?

  • Sprawdzić informację o firmie kontrahenta w Internecie – najprościej sprawdzić czy ta firma posiada stronę internetową. Potem poszukaj opinii na forach internetowych, choć w tym przypadku nie zawsze mogą być one wiarygodne.
  • Warto też sprawdzić dane w rejestrze firm z danego kraju. Bazę danych europejskich firm można znaleźć na portalu e-sprawiedliwość, zarządzanym przez Komisję Europejską.
  • Dodatkowo możesz zweryfikować kontrahenta przez dwustronne izby gospodarcze. Można zamówić odpisy z zagranicznych rejestrów i raporty handlowe.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Własny biznes w Polsce

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Własny biznes w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *