Polski elektryk czy poradzi sobie w innym kraju?

Polski elektryk czy poradzi sobie w innym kraju? Polski elektryk posiadający tytuł “Mistrza instalacyjnego z uprawnieniami budowlanymi w dziedzinie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych” ma możliwość uzyskania uznania swoich kwalifikacji w Norwegii, która, chociaż nie jest członkiem Unii Europejskiej, należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Proces ten można również zastosować w przypadku Islandii. Oto informacje dotyczące zasad obowiązujących w Norwegii i Islandii.

Polski elektryk w Norwegii

Aby uzyskać uznanie kwalifikacji polskiego elektryka w Norwegii, należy zwrócić się do Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), odpowiedniej instytucji w Norwegii. Polskiemu “Mistrzowi instalacyjnemu” odpowiada norweska kwalifikacja “Elektriker”. Elektryk musi złożyć wniosek do DSB, który oceni jego kwalifikacje i doświadczenie zdobyte w Polsce. Jeśli okaże się, że różnią się one znacząco od norweskich wymagań, DSB może skierować wnioskującego na staż adaptacyjny lub test umiejętności. Warto zaznaczyć, że Norwegia ma różne kryteria dla uznania kwalifikacji elektryków specjalistów i wykonawców instalacji elektrycznych.

Polski elektryk czy poradzi sobie w innym kraju?

Uznawanie kwalifikacji elektryka specjalisty w Norwegii

DSB określi, jakie dokumenty są wymagane od konkretnego specjalisty. Wszystkie dokumenty są przetłumaczone na norweski lub angielski przez tłumacza przysięgłego, a kopie dokumentów muszą być poświadczone przez notariusza. DSB zaznacza, że ważną zaletą wnioskującego o uznanie kwalifikacji jest umiejętność komunikowania się w języku norweskim lub angielskim. Przykładowe dokumenty, to CV zawierające informacje o edukacji i doświadczeniu zawodowym. To także kopia informacji o przebiegu nauki zawodu. Konieczne są certyfikaty potwierdzające uprawnienia elektryka specjalisty, list polecający od obecnego lub poprzedniego pracodawcy oraz kopia paszportu.

Przeczytaj o: Jak ustalić współczynnik proporcji w VAT?

Polski elektryk czy poradzi sobie w innym kraju? Uznawanie kwalifikacji wykonawcy instalacji elektrycznych w Norwegii

Tylko wykonawcy instalacji elektrycznych posiadający odpowiednie pozwolenie mogą zatrudniać elektryków specjalistów w swoich firmach. Aby uzyskać uznanie uprawnień wykonawcy instalacji elektrycznych w Norwegii, konieczne jest złożenie pisemnego wniosku do DSB. Podobnie jak w przypadku uznawania kwalifikacji elektryka specjalisty, wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na norweski lub angielski. Oczywiście przez tłumacza przysięgłego. Co więcej umiejętność komunikowania się w jednym z języków nordyckich lub przynajmniej w języku angielskim jest ważnym atutem. Wymagane dokumenty obejmują CV, kopie treści i przebiegu studiów wyższych związanych z zawodem, kopie certyfikatów potwierdzających uprawnienia wykonawcy instalacji elektrycznych, listy polecające od obecnego lub poprzedniego pracodawcy, które odnoszą się do doświadczenia w zawodzie, oraz kopię paszportu.

Czytaj  Faktoring a rodzaj kontrahenta

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Umowa spółki zoo - wszystko co warto wiedzieć

Uwaga: W przypadku uznawania kwalifikacji elektryka na łodziach i statkach morskich obowiązują inne procedury, a odpowiedzialna jest odrębna instytucja – Sjøfartsdirektoratet.

Polski elektryk w Islandii

Polski elektryk posiadający kwalifikacje “Mistrza instalacyjnego” może ubiegać się o uznanie tych kwalifikacji w Islandii, gdzie islandzki odpowiednik to “Rafvirkjun”. Proces ten nadzoruje Ministerstwo Przemysłu i Innowacji, a decyzję o uznaniu kwalifikacji podejmuje władza lokalna. Jeśli wszystkie wymagane przesłanki zostaną spełnione zgodnie z prawem. W przypadku wniosków, które wywołują wątpliwości, Ministerstwo może przekazać sprawę Ministerstwu Edukacji, które podejmuje ostateczną decyzję w sprawie uznania kwalifikacji.

Procedura

Polski elektryk ubiegający się o uznanie kwalifikacji musi dostarczyć pewne dokumenty. – W tym kopię świadectwa ukończenia szkoły, transkrypt przedmiotów szkolnych. Co więcej zaświadczenie o praktyce zawodowej, certyfikaty potwierdzające uprawnienia zawodowe, wszystkie z przekładem przysięgłym na język angielski lub jeden z języków skandynawskich. Wniosek o uznanie kwalifikacji składamy przed rozpoczęciem pracy w Islandii i może to zrobić przez zatrudniającą elektryka lub przez samego elektryka.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Korekta faktury – kiedy należy wystawić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *