Czym jest statut spółki ?

Czym jest statut spółki ? Podczas badania słownictwa związanego ze spółkami, zwłaszcza w kontekście Kodeksu spółek handlowych, można zauważyć dwie istotne kategorie: statut spółki i umowa spółki. Czym się różnią te pojęcia? Zapraszam do przeczytania poniższego artykułu, aby poznać bliższe szczegóły.

Czytaj też: Czy można ubiegać się o zwrot dojazdu do pracy?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Lekarz nie dopuścił pracownika do pracy - co dalej ?

Rozróżnienie terminów:

Kodeks spółek handlowych wyjaśnia, że pojęcie “statut” stosuje się w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych i spółek akcyjnych. W odniesieniu do innych rodzajów spółek, takich jak spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, używa się terminu “umowa spółki”.

Czym jest statut spółki ? a czym umowa ?

Warto zaznaczyć, że oba te terminy odnoszą się do tego samego dokumentu, który stanowi akt założycielski spółki i stanowi podstawę jej funkcjonowania. Różnica polega jedynie na używaniu terminu “statut” lub “umowa spółki” w zależności od rodzaju spółki.

Zarówno statut, jak i umowa spółki, są dokumentami założycielskimi spółek działających na zasadach prawa handlowego. W kontekście Kodeksu Spółek Handlowych, statut jest pojęciem bardziej ograniczonym niż umowa spółki, o czym świadczy definicja zawarta w art. 3 ustawy. Zgodnie z nią, “umowa spółki handlowej to zobowiązanie wspólników lub akcjonariuszy do dążenia do wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów oraz, jeśli umowa lub statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w określony sposób”.

Jeśli potrzebujesz zarejestrować firmę lub zmienić jej siedzibę, teraz możesz to zrobić za pomocą Wirtualnego Biura w Krakowie lub Wirtualnego Biura w Poznaniu. Sprawdź naszą ofertę!

Czytaj  Lekarz nie dopuścił pracownika do pracy - co dalej ?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Wcześniejsza spłata pożyczki – warto?
w środku

Statut spółki:

Statut spółki to dokument, który zakłada spółkę i reguluje jej podstawowe zasady działania. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, statut stosuje się wyłącznie w przypadku spółek akcyjnych. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, stosuje się umowę spółki. Zarówno statut spółki akcyjnej, jak i umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy sporządzić w formie aktu notarialnego. Po podpisaniu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy muszą wnosić udziały, które tworzą kapitał zakładowy. Spółka akcyjna zostaje zawiązana, gdy wszystkie akcje zostaną objęte. Dopiero po zarejestrowaniu spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskuje ona osobowość prawną. Proces ten oznacza zakończenie fazy organizacji spółki.

Statut powinien zawierać kluczowe informacje, takie jak:

  • Cel działalności lub czas trwania spółki.
  • Dane założycieli, w tym ich nazwiska i imiona lub nazwy.
  • Prawa i obowiązki akcjonariuszy.
  • Ograniczenia związane z posiadaniem akcji.
  • Warunki i sposób umorzenia akcji.

Warto również w statucie spółki uregulować kwestie problematyczne, takie jak:

  • Podwyższenie kapitału zakładowego.
  • Zasady tworzenia kapitału rezerwowego i zapasowego.
  • Procedura umarzania udziałów lub akcji.
  • Sposób powoływania zarządu, innych organów spółki i ich kadencje.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w umowie trzeba zawrzeć obowiązkowe postanowienia dotyczące m.in. przedmiotu działalności, ilości i wartości nominalnej udziałów poszczególnych wspólników oraz wysokości kapitału zakładowego. Zarówno w statucie, jak i umowie, należy określić także rok obrotowy spółki.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Analiza Finansowa - Kopex S.A. - wstępna analiza rachunku zysków i strat
w środku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *