Główne cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Główne cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) To jedna z bardziej popularnych form prowadzenia działalności

  1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest rodzajem spółki handlowej, która ma osobowość prawną.
  2. Może ją założyć jedna lub więcej osób, niezależnie od tego, czy są to osoby fizyczne czy prawne, bez względu na ich obywatelstwo i miejsce siedziby.
  3. Jest to popularna forma prowadzenia działalności, szczególnie dla tych, którzy chcą zachować kontrolę nad firmą i ograniczyć ryzyko do wkładu, jaki wniosą.
  4. Aby założyć spółkę z o.o., musimy mieć kapitał zakładowy wynoszący co najmniej 5 tysięcy złotych.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czynny żal – sposób na uniknięcie konsekwencji?
w środku

Proces powstawania i rejestracji spółki z o.o. można podzielić na cztery etapy:

  1. Zawarcie umowy spółki.
  2. Wpłacenie wkładów przez wspólników na pokrycie kapitału zakładowego.
  3. Powołanie zarządu i ewentualne ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
  4. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warto zaznaczyć, że od 1 lipca 2021 roku rejestrację spółki z o.o. można będzie przeprowadzić tylko elektronicznie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych lub Portalu S24 (jeśli korzystasz z wzorca umowy).

Po rejestracji spółka musi dostarczyć dodatkowe informacje do urzędu skarbowego w formularzu NIP-8, takie jak numery rachunków bankowych, przewidywana liczba pracowników, miejsce prowadzenia działalności i dokładne dane kontaktowe. Te informacje trafiają także do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) i GUS (Główny Urząd Statystyczny).

Główne cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.):

Warto również wiedzieć, że każdy przedsiębiorca otrzymuje numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON (Rejestr Głównego Urzędu Statystycznego). Dzieje się to automatycznie podczas rejestracji spółki w KRS. NIP może być przekazywany do KRS w ciągu 3 dni.

Czytaj  Formy opodatkowania dochodów - Ryczałt

Umowa spółki z o.o. jest pierwszym krokiem w tworzeniu spółki i musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Lub za pomocą wzorca umowy dostępnego w systemie S24.

Umowa ta powinna zawierać informacje takie jak firma i siedziba spółki. Także przedmiot jej działalności, wysokość kapitału zakładowego, podział udziałów między wspólników, liczba i wartość nominalna udziałów oraz okres trwania spółki.

Główne cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.)

Firma to oficjalna nazwa

Firma spółki z o.o. to jej oficjalna nazwa, która musi zawierać oznaczenie “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub skrót “sp. z o.o.” w nazwie firmy. Dodatkowo, firma może zawierać elementy wskazujące na jej przedmiot działalności lub siedzibę, ale nie może być myląca.

Kapitał zakładowy spółki z o.o. nie może być niższy niż 5 tysięcy złotych, a udziały dzielimy między wspólników w zależności od ich wkładów. Wkłady są pieniężne lub niepieniężne i muszą je wnieść wspólnicy na pokrycie kapitału zakładowego.

W procesie rejestracji spółka jest również automatycznie zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek społecznych. Wspólnicy spółki z o.o. nie muszą płacić składek ZUS z tytułu udziałów w spółce. Chyba że wykonują pracę na podstawie umów o pracę lub cywilnoprawnych.

Warto zaznaczyć, że osoba zakładająca jednoosobową spółkę z o.o. musi zgłosić się jako płatnik składek do ZUS i ubezpieczyć się. Zwłaszcza jeśli prowadzi również inną działalność gospodarczą.

Wszystkie te kroki są istotne podczas zakładania i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Przechowywanie dokumentów w firmie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *