Osoba dążąca do założenia działalności gospodarczej, na etapie wdrażania już tego pomysłu może ponosić różne wydatki. Bardzo dużą część z nich można wliczyć do kosztów uzyskania przychodu, już po założeniu firmy. Jednakże w zależności od rodzaju wydatku, te sposoby bywają różne oraz nie wszystkie poniesione od razu koszta będą mogły obniżyć podatek dochodowy. Jak zatem rozliczyć koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Jakie koszta można ponieść przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?

Jak rozliczyć koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej jak założyć działalność

Jak rozliczyć koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej? – Różne sposoby ujmowania kosztów

Nie ma jednego sposobu ujęcia poniesionych wydatków w kosztach uzyskania przychodu. Wszystko zależy od charakteru tych wydatków i tym samym nie wszystkie koszty mogą od razu zmniejszyć przychód.

Wydatki na towary handlowe oraz materiały

Ten sposób ujmowania kosztów jest możliwy w sytuacji, gdy przedsiębiorca rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub poprzez podatek liniowy. Zarówno towary handlowe jak i materiały, ujmuje się w spisie natury, który sporządza się w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Tym samym będzie to pierwsza pozycja wpisana do PKPiR, czyli podatkową księgi przychodów i rozchodów. Choć jest to pierwszy wpisany wydatek, to nie będzie on miał wpływu na wysokość uzyskanych przychodów w trakcie roku podatkowego. Okres jego rozliczenia przypada na składane roczne zeznanie podatkowe. Ujęte będzie jako różnica remanentowa. I wpłynie ona na zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodu.

Jak rozliczyć koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej jak założyć działalność

Wydatki na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Nie wszystkie wydatki na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych można ująć w koszty. Aby to było możliwe, zakup musi spełnić określone warunki. A zatem musi:

  • wartość danej rzeczy wynosi więcej niż 10 000 zł,
  • okres ekonomicznej używalności to więcej niż rok czasu.
Czytaj  Przekroczony limit i zmiana statusu podatnika z nievatowca na vatowca

Kosztem poniesienia przychodów w PKPiR będą odpisy amortyzacyjne księgowane zgodnie z ustalonym planem amortyzacji. Natomiast podstawą ujęcia w ewidencji środków trwałych jest faktura lub rachunek zakupu. W niektórych przypadkach możliwe jest podczas nie posiadania takiego dokumentu, dokonanie wpisu na podstawie ustalenia wartości rynkowej.

Pozostałe poniesione wydatki

Resztę poniesionych wydatków przed założeniem firmy trzeba ująć w kolumnie 13 PKPiR na dzień rozpoczęcia działalności. Należy pamiętać, aby na wszystkie koszty mieć odpowiednie potwierdzające to dokumenty oraz musi istnieć powód tych zakupów.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Korepetycje a kasa fiskalna — czy jest konieczna?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *