Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest państwowym funduszem celowym. Składki na FGPŚ odprowadzane są za pracowników. Tym samym nie dotyczy to przedsiębiorców z jednoosobowych działalności gospodarczych. Kto musi opłacać składki? Na co przeznaczone są pieniądze z Funduszu? Kto może je otrzymać? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych — kto, kiedy i na co opłaca.

Przeczytaj o: Fundusz Pracy — kto, kiedy i na co opłaca?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kto kiedy i na co opłaca jak założyć działalność

Do czego służy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Celem FGPŚ jest zabezpieczenie pracownika w trudniejszym okresie, czyli utrata pracy lub niewypłacalność pracodawcy. Dotyczy to aktualnie zatrudnionych pracowników, ale także byłych, którzy nie otrzymali wynagrodzenia. Zadaniem Funduszu jest wypłacenie należnych świadczeń. Dodatkowym atutem jest fakt, że o świadczenia z Funduszu mogą się starać także członkowie rodziny, którzy są uprawnieni do renty za byłego bądź zmarłego pracownika.

A zatem z Funduszu wypłacane są świadczenia na:

 • wypłatę,
 • urlop,
 • chorobę i brak możliwości wykonywania pracy,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • przestój pracy wynikający z winy pracodawcy,
 • rozwiązanie umowy o pracę, jeśli pracownik dobrze pracował.

Kto płaci składki na FGPŚ?

Składki na Fundusz odprowadzają przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Odprowadza się je od umowy o pracę, o pracę nakładczą, umowy zlecenia. A także od osób zatrudnionych w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, spółdzielniach kółek rolniczych oraz pozostałych spółdzielniach, które zajmują się produkcją rolną.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kto kiedy i na co opłaca jak założyć działalność

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych — kto, kiedy i na co opłaca – Ile wynosi wysokość składki?

Składkę opłaca pracodawca. Jej wysokość to 0,10% podstawy wymiaru składek. A zatem liczy się ją od tej samej kwoty co ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe.

Kto nie płaci FGPŚ?

Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy zawiera zapisy, które informują kto jest zwolniony z opłacania składek na FGPŚ. Przede wszystkim są to Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą bez zatrudnienia pracownika. Oprócz tego pracodawca nie opłaca składek za pracownika, który:

 • w przypadku kobiet – ukończony 55. rok życia,
 • w przypadku mężczyzn – ukończony 60. rok życia.
Czytaj  Faktura uproszczona — co zawiera i kiedy można ją wystawić?

Możliwe jest także uzyskanie zwolnienia czasowego z obowiązku odprowadzania składek. Jest to możliwe gdy pracownik:

 • wraca z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego – zwolnienie z opłacania składek wynosi 36 miesięcy,
 • otrzymał pracę z urzędu pracy i nie ukończył 30 lat – zwolnienie wynosi 12 miesięcy,
 • ukończył 50. rok życia i 30 dni przed zawarciem umowy był zarejestrowany w urzędzie pracy.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Mała księgowość online — czy łatwo ją prowadzić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *