Czym jest cesja leasingu wyjaśniamy

Cesja leasingu wyjaśniamy W tym tekście odkryjesz, czym dokładnie jest cesja umowy leasingu. Przyjrzymy się definicji cesji umieszczonej w polskim kodeksie cywilnym.

Artykuł 509. § 1. Wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią (czyli dokonać cesji) bez konieczności uzyskania zgody dłużnika, chyba że przeciwdziałają temu obowiązujące przepisy, ustalenia umowne lub specyfika zobowiązania.

§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, zwłaszcza prawo do otrzymania zaległych odsetek.

Teraz wyjaśniamy to na przykładzie: Załóżmy, że wziąłeś samochód dostawczy w leasingu i do tej pory terminowo regulowałeś raty. Jednak teraz napotkałeś trudności w spłacie rat. Co w takiej sytuacji zrobić? Czy istnieje sposób na zakończenie tej umowy leasingowej?

Znalezienie cesjonariusza: Jeśli chciałbyś zakończyć umowę leasingową, musisz znaleźć osobę trzecią lub firmę, która zgodzi się przejąć tę umowę leasingową. Warto pamiętać, że cesjonariusz przejmuje umowę w niezmienionym stanie, z wszystkimi jej warunkami. Nie ma możliwości wprowadzenia nowych ustaleń do umowy w trakcie cesji.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Urlop rodzicielski – zmiany 2022

Cesja leasingu wyjaśniamy tę kwestię

Cesja umowy leasingu – kto może być cesjonariuszem?

W praktyce, zasadniczo każda firma, która ma zdolność do zawarcia umowy leasingowej, może stać się cesjonariuszem. Oznacza to, że firma leasingowa przeprowadzi ponowną weryfikację wniosku o leasing od nowego nabywcy.

Czym jest cesja leasingu wyjaśniamy

Jak przeprowadzić cesję leasingu – kroki do wykonania:

  1. Rozmawiaj z leasingobiorcą i uzgodnij koszty związane z cesją. Dowiedz się, jak odzyskać środki z ubezpieczenia, które mogą pozostać niewykorzystane.
  2. Określ, ile rat pozostało do spłaty w umowie leasingowej i przygotuj ofertę dla potencjalnego cesjonariusza. Niektóre firmy leasingowe oferują portale, gdzie można bezpłatnie zamieścić ogłoszenie o cesji. Pamiętaj, że leasingodawca może nałożyć pewne warunki na cesjonariusza, dlatego dobrze jest być świadomym tych warunków wcześniej.
  3. Złóż wniosek o cesję w firmie leasingowej.
  4. Oczekuj na zgodę leasingodawcy.
  5. Po uzyskaniu zgody, rozlicz się z cesjonariuszem i przekaż mu przedmiot leasingu.
Czytaj  Urlop rodzicielski – zmiany 2022

Czytaj  Od czego zależy sukces w e-commerce?

Dlaczego warto rozważyć cesję umowy leasingu? Jako leasingobiorca musisz wziąć pod uwagę, że próba wcześniejszego zakończenia umowy leasingowej przed terminem niesie za sobą konsekwencje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu (OWUL). Mogą to być kary umowne, konieczność spłaty wszystkich rat i odsetek, a także dodatkowe koszty związane z przedmiotem leasingu, jeśli umowa tak to przewiduje. Z drugiej strony, jeśli chciałbyś wykupić przedmiot leasingu wcześniej, niż wynika to z minimalnego okresu trwania umowy (który wynosi co najmniej 40% normatywnej amortyzacji przedmiotu), będzie to możliwe jedynie za cenę rynkową przedmiotu. Jeśli ta cena jest znacząco wyższa niż pozostałe do spłaty raty, może to być rozwiązanie nieopłacalne.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Przekształcenie JDG w spółkę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *