Kluczowe informacje o CIT

Kluczowe informacje o CIT Podatek CIT w pigułce – CIT to opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw. Stawka CIT może wynosić 19% lub 9% dla małych firm i tych, które dopiero rozpoczynają działalność. Osoby opodatkowane CIT muszą prowadzić szczegółową księgowość. Sprawdźmy, kto ma prawo korzystać z obniżonej stawki 9% CIT, jakie ulgi są dostępne i jakie są zasady rozliczeń podatkowych.

Podstawy CIT w pigułce

Osoby prawne, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, są głównymi podatnikami CIT. CIT dotyczy również spółek kapitałowych w fazie organizacyjnej. Grupa podmiotów opodatkowanych CIT obejmuje także jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, takie jak wspólnoty mieszkaniowe i placówki edukacyjne, z wyjątkiem spółek bez osobowości prawnej.

CIT obejmuje również spółki jawne z siedzibą lub zarządem w Polsce, o ile ich wspólnicy nie są wyłącznie osobami fizycznymi. W takim przypadku ważne jest, czy spółka dostarczy przed rozpoczęciem roku podatkowego informacje o podatnikach CIT i PIT, którzy posiadają bezpośrednio lub pośrednio prawa do udziału w jej zyskach. CIT obejmuje również spółki komandytowo-akcyjne i spółki komandytowe z siedzibą lub zarządem w Polsce. Podatkowe grupy kapitałowe także są płatnikami CIT.

Warto zauważyć, że grupy kapitałowe to zarejestrowane w urzędzie skarbowym grupy, które składają się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego z osobowością prawną i działają w relacjach kapitałowych. Muszą one także spełniać określone wymogi ustawowe.

Na tej długiej liście podmiotów znajdują się również spółki bez osobowości prawnej, które mogą mieć siedzibę lub zarząd w innym kraju. Jeśli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego kraju traktowane są jak osoby prawne i podlegają tam opodatkowaniu od wszystkich swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania, to podlegają CIT.

Obowiązki przedsiębiorców płacących CIT

Jeśli jesteś podatnikiem CIT:

  • Musisz rozliczyć się do końca 3. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, wpłacając wtedy podatek. Jeśli Twój rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, rozliczenie składasz do 31 marca następnego roku.
  • W trakcie roku podatkowego nie składasz deklaracji podatkowych, ale wpłacasz jedynie zaliczki do 20. dnia każdego miesiąca. Podatnicy korzystający z kwartalnych zaliczek wpłacają je do 20. dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału, za który jest wpłacana zaliczka.
  • Jesteś zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości.
Czytaj  Prowadzenie działalności a praca na etacie
Kluczowe informacje o CIT Podatek CIT w pigułce – CIT to opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw. Stawka CIT może wynosić 19% lub 9% dla małych firm i tych, które dopiero rozpoczynają działalność. Osoby opodatkowane CIT muszą prowadzić szczegółową księgowość. Sprawdźmy, kto ma prawo korzystać z obniżonej stawki 9% CIT, jakie ulgi są dostępne i jakie są zasady rozliczeń podatkowych.

Czytaj też: Najważniejsze reguły zamówień publicznych

Stawki podatku CIT wynoszą:

  • 19% od podstawy opodatkowania.
  • 9% od podstawy opodatkowania od dochodów innych niż zyski kapitałowe dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność.

Kluczowe informacje o CIT

Kto może korzystać z obniżonej stawki 9% CIT

Z preferencyjnej stawki 9% CIT mogą skorzystać:

  • Głównie małe firmy, których sprzedaż brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 milionów euro, przeliczanej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego i zaokrąglanej do najbliższej tysiącznej złotego.
  • Przedsiębiorcy, u których dochody inne niż zyski kapitałowe w roku podatkowym nie przekroczyły netto kwoty 2 milionów euro, przeliczanej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku danego roku podatkowego i zaokrąglanej do najbliższej tysiącznej złotego.
  • Firmy rozpoczynające działalność w pierwszym roku podatkowym.

Pamiętaj, że stawki 9% nie można zastosować, jeśli firma powstała w wyniku restrukturyzacji. Nie można także korzystać z obniżonej stawki, jeśli firma powstała poprzez przekształcenie firmy osoby fizycznej lub spółki bez osobowości prawnej. Wyjątkiem są firmy, do których wniesiono przedsiębiorstwo (lub jego część lub aktywa) o wartości przekraczającej 10 000 euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *