Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności spółki prawa handlowego oznacza tymczasowe zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez tę spółkę.

Najważniejszą korzyścią wynikającą z zawieszenia działalności jest zwolnienie spółki z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy. W okresie zawieszenia działalności:

  • Wspólnicy spółek osobowych, takich jak spółka jawna, partnerska i komandytowa, są zwolnieni z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy (PIT lub CIT) za okres zawieszenia, dotyczący dochodów uzyskanych poprzez te spółki osobowe, które zawiesiły swoją działalność.
  • Spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki komandytowe są zwolnione z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy CIT za okres zawieszenia działalności.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Pomysł na biznes – agencja ubezpieczeniowa
w środku

Zawieszenie działalności gospodarczej

Dodatkowo, w okresie zawieszenia działalności nie ma konieczności składania deklaracji ZUS, z pewnymi wyjątkami.

W okresie zawieszenia, firma zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) nie powinna prowadzić żadnych działań związanych z jej działalnością. Z wyjątkiem tych, które mają na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła dochodu. Firmy zarejestrowane w KRS podczas zawieszenia mogą podejmować tylko te czynności, które umożliwią im powrót do prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka prawa handlowego ma prawo zawiesić swoją działalność gospodarczą z różnych powodów, na przykład w przypadku przejściowych problemów w prowadzeniu firmy, braku oczekiwanych dochodów lub gdy nie zatrudnia pracowników. Okres zawieszenia może trwać od 30 dni do maksymalnie 24 miesięcy.

Zawieszenie działalności rozpoczyna się od daty określonej we wniosku o zawieszenie działalności, złożonym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), ale nie może być wcześniejsze niż data złożenia wniosku. To oznacza, że nie można zawiesić działalności w KRS z datą wsteczną.

Czytaj też: Czym jest wypalenie zawodowe ?

Podobnie, data wznowienia działalności nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku o wznowienie działalności.

Czytaj  Kwalifikowany podpis elektroniczny

Zawieszenie działalności gospodarczej

Aby skutecznie zawiesić działalność w KRS, należy:

  • Podjąć uchwałę o zawieszeniu działalności spółki., Uchwałę podejmuje zarząd. Albo wspólnicy spółki, zawierając w niej informacje o numerze rejestrowym KRS, numerze NIP, adresie oraz okresie zawieszenia.
  • Złożyć wniosek o zawieszenie działalności spółki w KRS, do którego dołączamy wspomnianą wcześniej uchwałę.

Nie ma opłaty sądowej za złożenie wniosku o zawieszenie.

Informacje o zawieszeniu system przekazuje z KRS do innych rejestrów. Takich jak Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP) oraz rejestru REGON. Nie jest konieczne oddzielne zgłaszanie zawieszenia do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), urzędu skarbowego ani wyrejestrowywanie spółki jako płatnika składek ZUS.

Jeśli spółka zatrudniała pracowników, przed wyrejestrowaniem ostatniej osoby z ubezpieczeń ZUS, konieczne jest złożenie odpowiedniego zgłoszenia identyfikacyjnego w zakresie danych uzupełniających Krajowego Rejestru Sądowego (formularz NIP-8).

Spółka może zawiesić działalność tylko wtedy, gdy nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. – Na zasadzie powołania, wyboru lub mianowania oraz na spółdzielczą umowę o pracę. Przed zawieszeniem działalności trzeba rozwiązać wszystkie umowy o pracę, ale nie jest konieczne rozwiązywanie umów zleceń lub umów o dzieło.

Spółka może zawiesić działalność również, jeśli jej pracownicy przebywają na urlopach. Takich jak macierzyński, na warunkach urlopu , wychowawczych lub urlopach rodzicielskich i nie łączą tych urlopów z pracą u pracodawcy.

Co gdy pracownik kończy urlop lub składa wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą ? U pracodawcy udzielającego tego urlopu, ma prawo do wynagrodzenia za czas przestoju. Postój określają przepisy prawa pracy. – Fo momentu zakończenia okresu zawieszenia działalności gospodarczej.

Warto również zaznaczyć, że jeśli jesteś wspólnikiem spółki, która zawiesiła działalność gospodarczą, dodatkowo nie jesteś objęty innym obowiązkowym ubezpieczeniem. Czyli umową o pracę, to możesz rozważyć dobrowolne opłacanie składki zdrowotnej, aby zachować prawo do publicznych świadczeń zdrowotnych.

Czytaj  Pożyczka od spółki dla spółki - Jak to zrobić ?

W przypadku zawieszenia działalności spółki, nie musisz informować ZUS o tym fakcie, ponieważ wyrejestrowanie spółki jako płatnika ZUS następuje

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Pomysł na biznes – agencja ubezpieczeniowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *