Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) to zasoby finansowe odkładane przez pracodawcę na osobnym, specjalnie do tego dedykowanym koncie bankowym. Pieniądze są przeznaczone na cele socjalne dla pracowników do tego upoważnionych. Pochodzą one z odpisów, których wysokość jest ściśle ustalona. Na co można i na co nie można przeznaczyć środków finansowych z tego funduszu? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

jak założyć działalność Co to jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Kiedy w miejscu pracy musi być Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Fundusz socjalny jest obowiązkowy dla pracodawców prywatnych, którzy na dzień 1 stycznia zatrudniają co najmniej 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). Jeśli pracodawca zatrudnia od 20 do 49 osób (w przeliczeniu na pełne etaty), to na wniosek związku zawodowego, zatrudniający również musi utworzyć taki fundusz. Oprócz tego, jest on obowiązkowy dla wszystkich jednostek budżetowych lub samorządowych, bez względu na liczbę osób zatrudnionych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Na co można przeznaczyć pieniądze?

Zgromadzonymi środkami finansowymi dysponuje pracodawca i on także podejmuje decyzje na co wydać pieniądze. Pracodawca powinien podzielić środki pomiędzy pracowników w zależności od tego w jakiej znajdują się sytuacji materialnej, życiowej, zdrowotnej oraz rodzinnej. Wysokość świadczenia nie może być zależna od wymiaru zatrudnienia czy rodzaju umowy. Niedopuszczalne się również sytuacji, gdy wszyscy pracownicy dostaną taką samą ilość pieniędzy. Pewne podpowiedzi co do przeznaczenia środków można znaleźć w Ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Choć nie wymieniono tam wszystkich rzeczy. Co do zasady, powinny one zostać przeznaczone na pomoc socjalną lub świadczenia socjalne dla wszystkich pracowników bądź takich, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Fundusz socjalny można wykorzystać na:

 • dofinansowanie wypoczynku pracownika lub jego dzieci,
 • zorganizowanie paczek żywności z okazji świąt lub dla dzieci,
 • dofinansowanie do działań sportowo-rekreacyjnych lub kulturalno-oświatowych,
 • dofinansowanie do utworzenia żłobku lub przedszkola,
 • zapomogę dla pracownika dotkniętego poważnym zdarzeniem losowym, chorującego na przewlekłe choroby, posiadającego wielodzietne rodziny, opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub samotnie wychowującego dzieci.
Czytaj  Portal Rejestrów Sądowych
jak założyć działalność Co to jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na co nie można przeznaczyć pieniędzy z Funduszu Socjalnego?

Zgromadzonych pięniędzy na Funduszu Socjalnym nie powinno przeznaczyć się na:

 • premie i nagrody,
 • imprezy integracyjne i okolicznościowe,
 • finansowanie dojazdów do pracy,
 • zakup środków trwałych,
 • finansowanie stołówki firmowej,
 • wynagrodzenie pracowników obsługujących fundusz socjalny.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Jak z niego skorzystać?

Wewnętrzny regulamin w firmie powinien zawierać informacje w jaki sposób skorzystać z Funduszu, jaki trzeba złożyć wniosek oraz dołączyć dokumenty. Oprócz tego, jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku oraz jak wygląda proces przyznania funduszy.

Przeczytaj o: Jak budować pozytywną historię kredytową?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Portal Rejestrów Sądowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *