Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT

W ramach obowiązujących od niedawna przepisów Polskiego Ładu rząd zaproponował pewne modyfikacje. Zmienią się przepisy dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w tym m.in. kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki. Ponadto zmianie ulegną zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórychCzytaj więcej ⟶