Gdzie znaleźć informacje o zamówieniach związanych z Unią Europejską

Gdzie znaleźć informacje o zamówieniach związanych z Unią Europejską ? Zakupy i zamówienia w krajach członkowskich UEJeśli chodzi o zamówienia przekraczające ustalone progi w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w tym także instytucje UE, obowiązkowe jest ogłoszenie tych zamówień na portalu Tenders Electronic Daily (TED) Unii Europejskiej. Możesz znaleźć TED pod adresem www.ted.europa.eu.

TED to darmowy portal, który umożliwia dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w UE, Europejskim Obszarze Gospodarczym i państwach członkowskich. Codziennie, od poniedziałku do piątku, na stronie TED pojawia się około 2400 ogłoszeń o zamówieniach publicznych. Możesz przeglądać, przeszukiwać i sortować ogłoszenia według różnych kryteriów, takich jak kraj, region, branża i inne. Aby korzystać z pełnych możliwości TED (np. wysyłanie pytań dotyczących ogłoszeń, subskrybowanie powiadomień o zmianach), zalecamy zarejestrowanie się na portalu eTendering. Proces rejestracji jest prosty i wymaga jedynie podania adresu e-mail i hasła. Rejestracja i korzystanie z eTendering są bezpłatne.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zawieszenie działalności gospodarczej

Zamówienia instytucji Unii Europejskiej

Nie tylko instytucje krajowe, ale także instytucje Unii Europejskiej, takie jak Komisja Europejska czy Parlament Europejski, dokonują różnych zakupów, takich jak dostawa mebli biurowych, usługi tłumaczeniowe czy usługi konserwacji budynków, poprzez zaproszenia do składania ofert w procedurach zamówień publicznych. Zaproszenia te są publikowane na portalu Funding & Tenders Portal.

Na tej stronie internetowej można znaleźć różne opcje wyszukiwania i filtrowania dostępnych zamówień. Potencjalni wykonawcy mogą wprowadzić kluczowe słowa na stronie głównej lub wybrać jedno z proponowanych tematów.

Jeśli chcesz stale uczestniczyć w zamówieniach instytucji UE, możesz przeczytać wskazówki dotyczące procesu stania się dostawcą.

Jakie dokumenty są potrzebne w międzynarodowych przetargach

W przypadku oferentów ubiegających się o międzynarodowe zamówienia publiczne w innych państwach członkowskich UE, konieczne są dokumenty potwierdzające ich zdolność do realizacji zamówienia. Przykładowo, mogą to być dowody na brak skazania za popełnienie przestępstwa lub poważnego naruszenia związanego z ich działalnością zawodową lub spełnianiem zobowiązań prawnych i finansowych.

Czytaj  Zawieszenie działalności gospodarczej

Aby znaleźć informacje o dokumentach wymaganych od firm uczestniczących w międzynarodowych przetargach, warto skorzystać z narzędzia e-Certis. Umożliwia porównywanie zakresów różnych dokumentów wydawanych w różnych krajach. Dzięki temu możesz dowiedzieć się, jakie dokumenty musisz posiadać i ocenić, czy spełniasz te wymagania.

Możesz także ubiegać się o udzielenie zamówieni w Czechach najprawdopodobniej zakres dokumentów wymaganych jest taki sam jak u nas.. Jeżeli zakres dokumentów jest taki sam jak w Polsce, wystarczy dostarczyć dokumenty polskiego rejestru karnego. Co J=j jeśli zakres jest inny, na przykład czeski rejestru karnego obejmuje również wykroczenia ? Konieczne może być dodatkowe złożenie oświadczenia przed notariuszem, określającego, jakie wykroczenia są objęte czeskim dokumentem, ale nie polskim.

Należy jednak pamiętać, że fakt uznania dokumentów za ekwiwalentne w narzędziu e-Certis nie ma mocy prawnej. E-Certis to narzędzie referencyjne. Pozwala identyfikować certyfikaty i zaświadczenia, które są najczęściej wymagane w postępowaniach o udzielenie zamówienia w państwach UE.

Gdzie szukać ogłoszeń i zamówień od organizacji międzynarodowych

Niektóre organizacje międzynarodowe prowadzą własne serwisy informacyjne dotyczące prowadzonych postępowań zakupowych. Na tych platformach odnajdziemy aktualne wykazy zamówień, warunki uczestnictwa w poszczególnych przetargach i możliwość rejestracji jako potencjalny wykonawca.

Gdzie znaleźć informacje o zamówieniach związanych z Unią Europejską Najważniejsze platformy to:

Portal zamówień publicznych ONZ (The United Nations Global Marketplace): https://devbusiness.un.org/content/site-search Platformy zakupowe Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)

NATO. Dokonuje zakupów poprzez kilka instytucji, takich jak NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Także NATO Communications and Information Agency (NCIA), NATO Headquarters w Brukseli i Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP).

Portal Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz rejestracja w bazie dostawców OECD Portal Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Działa w 37 krajach oraz na obszarze Autonomii Palestyńskiej . Finansuje finansuje projekty w różnych dziedzinach, takich jak rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz infrastruktura transportowa. Oferuje szeroki zakres zamówień z różnych sektorów.

Czytaj  Kogo musisz zgłosić do ubezpieczeń ?

Portal Grupy Afrykańskiego Banku Rozwoju

Afrykański Bank Rozwoju (AfDB). Jest wiodącą instytucją finansującą rozwój na kontynencie afrykańskim, finansując projekty w dziedzinach takich jak rolnictwo, zdrowie, edukacja i infrastruktura publiczna.

Czytaj też Odwołanie od zamówienia publicznego

Portal Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Zrzesza 57 państw i jest odpowiedzialna za realizację projektów i programów, w tym zakupy sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Także sprzętu wojskowego, usług komunikacyjnych i organizację podróży.

Portal Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

OECD zrzesza 37 najbardziej rozwinięte gospodarczo państwa i prowadzi różne zamówienia na usługi intelektualne, sprzęt IT, usługi publikacyjne i komunikacyjne.

Portal Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża realizuje zakupy żywności, lekarstw, opatrunków i sprzętu medycznego, aby wspierać swoje misje humanitarne. Mając dostęp do tych platform, możesz śledzić ogłoszenia i możliwości zamówień od różnych organizacji międzynarodowych.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czynny żal – sposób na uniknięcie konsekwencji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *