Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek ZUS, zarówno na ubezpieczenia społeczne jak i zdrowotne. Jeśli zatrudnia pracowników, to również jest konieczne. Od 19 września 2021 roku weszły zmiany w naliczaniu opóźnień z uregulowaniem opłat za składki. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jakie nastały zmiany w naliczaniu odsetek w zaległościach do ZUS.

Zmiany w naliczaniu odsetek w zaległościach do ZUS jak założyć działalność

Jak wygląda naliczanie odsetek?

Dzień zwłoki w zapłaceniu jest już dniem generującym dodatkowe koszty. Jeśli przedsiębiorca miał obowiązek opłacić składki do 15 maja i tego nie zrobił, to od 16 maja już naliczane są odsetki. Aby opłacić składkę w takim wypadku, należy do niej doliczyć odsetki za opóźnienie. Wlicza się w to wszystkie dni aż do uregulowania opłaty. A zatem jeśli wyżej wymieniony przedsiębiorca opłacił składki 23 maja, to musi do kwoty składki doliczyć wszystkie dni opóźnienia. A zatem 8 dni (od 16 maja do 23 maja). Ten sposób nie uległ zmianie i dalej obowiązuje. Zmieniona została wysokość odsetek za zwłokę.

Zmiany w naliczaniu odsetek w zaległościach do ZUS

Przepisy obowiązujące do 18 września tego roku mówiły, że jeśli wysokość odsetek za opóźnienie nie przekracza 6,60 zł, to przedsiębiorca nie musi jej płacić. Wprowadzona zmiana obowiązująca od 19 września mówi, że nie nalicza się odsetek za spóźnienie w opłaceniu. Jest to możliwe, jeśli nie przekracza 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2021 roku ta kwota nie powinna przekroczyć 28 zł. A zatem, jeśli odsetki za opóźnienie po obliczeniu nie przekroczyły tej kwoty, nie trzeba ich doliczyć do opóźnionej w opłaceniu składki. Od 1 stycznia 2022 roku ta kwota będzie wynosić 30,10 zł.

Zmiany w naliczaniu odsetek w zaległościach do ZUS jak założyć działalność

Szczegółowe zasady obliczania odsetek

Aby prawidłowo obliczyć odsetki za opóźnienie trzeba ustalić:

  • liczbę dni opóźnienia (wspomniałam już o sposobie tego obliczania w tym artykule),
  • obowiązująca stopa procentowa od odsetek za dni opóźnienia.
Czytaj  Analiza SWOT - T, czyli zagrożenia

Stopa procentowa jest zmienna. Jeśli podczas opóźnienia zmieniała się wysokość stopy procentowej, to musisz podzielić okres opóźnienia, na dni, które mają taką samą stopę procentową. Następnie należy kwoty zsumować. Uzyskana kwota jest zaokrąglana do pełnych złotych. Oznacza to, że kwota:

  • 29,49 zostanie zaokrąglona do 29 zł (kwoty kończące się do mniej niż 50 gr zaniżane są do dołu),
  • 29,50 zostanie zaokrąglona do 30 zł (kwoty kończące się na 50 gr i więcej zawyżane są do góry).

Przeczytaj o: Co to jest i kiedy wpisać GTU na fakturze?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Dlaczego nie warto założyć firmy 1. dnia miesiąca?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *