Wydatki na samochód w firmie

W prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy często wykorzystują samochody osobowe lub ciężarowe, które stanowią środki trwałe. Do wydatków związanych z ich używaniem można zaliczyć przede wszystkim amortyzację, ubezpieczenie, bieżące naprawy i remonty, zakup paliwa czy części zamiennych. Ponadto koszty z tego tytułu odnosi się w księgach rachunkowych zasadniczo do kosztów działalności operacyjnej. Dodatkowo koszty dotyczące samochodu osobowego, do którego nie prowadziszCzytaj więcej ⟶

Wydatki firmowe i prywatne

Rozgraniczeniem, z którym powinieneś się zapoznać jest klasyfikacja wydatków na firmowe i prywatne. Od tego, z jakim typem wydatku masz do czynienia, zależy czy możesz zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu. Właściwe klasyfikowanie wydatków na prywatne i firmowe są istotną kwestią w prowadzeniu działalności gospodarczej. Gdy bierzesz fakturę na firmę, może okazać się, że nieCzytaj więcej ⟶