CIT-8 – upłynął termin

Wczoraj upłynął termin składania obowiązkowego rocznego zeznania podatkowego CIT-8. Wypełnienie i przesłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji CIT-8, to obowiązek każdej organizacji pozarządowej – nawet tej najmniejszej. Zeznanie podatkowe na formularzu CIT 8 obowiązuje również osoby posiadające takie podmioty jak: spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna lub spółka komandytowa. Zeznanie podatkowe CIT-8 składane jest co roku. PrzypominamyCzytaj więcej ⟶

CIT-8 – kogo dotyczy?

Każdy podatnik, zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, po zakończeniu roku podatkowego musi złożyć zeznanie roczne z tytuły uzyskanych w poprzednim roku przychodów. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnikami CIT są osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji. Ponadto są to również jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej. Wyjątek stanowią spółki niemające osobowościCzytaj więcej ⟶