Jakie błędy popełniamy rejestrując spółkę z.o.o.

Najczęstsze błędy przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) to:

 1. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową spółki zasady reprezentacji:
  • Przy wypełnianiu wniosku, ważne jest dokładne przepisanie zasad reprezentacji spółki zawartych w akcie notarialnym. Należy uwzględnić także reprezentację w przypadku jednoosobowego zarządu.
 2. Brak uiszczonych opłat sądowych:
  • Przed złożeniem wniosku trzeba zapłacić obowiązkowe opłaty, inaczej wniosek nie zostanie rozpatrzony.
 3. Członek zarządu notowany w rejestrze karnym:
  • Przed rejestracją warto sprawdzić, czy żaden z członków zarządu nie ma wpisów w Krajowym Rejestrze Karnym.
 4. Niedopuszczalna klasyfikacja branżowa PKD:
  • Wniosek nie może zawierać więcej niż dziesięć numerów PKD, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności. Kody PKD muszą być zgodne z działalnością określoną w umowie spółki.
 5. Błąd w danych wspólnika lub członka zarządu:
  • Dane osobowe wspólników i członków zarządu muszą być wprowadzone poprawnie, szczególnie adresy i numery rejestrowe.
Jakie błędy popełniamy rejestrując spółkę z.o.o.
 1. Spóźnione złożenie wniosku:
  • Czas od zawiązania spółki do jej rejestracji nie może przekroczyć 6 miesięcy, a wniosek musi być złożony w ciągu 7 dni od zawarcia umowy spółki w systemie S24.
 2. Nazwa spółki już występuje w rejestrze albo jest myląca:
  • Nazwa spółki nie może wprowadzać w błąd co do jej działalności, ani być myląco podobna do innych podmiotów.
 3. Niewłaściwy Wydział KRS:
  • Wniosek trzeba składać w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czym charakteryzuje się majątek spółki komandytowej ?
w środku

Co jeszcze ?

 1. Błąd w nazwie spółki lub oddziału:
  • Trzeba unikać podawania formy prawnej w nazwie fantazyjnej spółki oraz dodawać “Oddział w [miejscowość]” w nazwie, jeśli spółka ma oddziały.
 2. Nieprawidłowa data sporządzenia umowy spółki podana w formularzu:
  • Data sporządzenia umowy to data złożenia ostatniego podpisu pod nią.
 3. Nieważne lub nieprawidłowe pełnomocnictwo:
  • Jeśli składasz wniosek przez pełnomocnika, musisz się upewnić, że pełnomocnictwo jest ważne i odpowiednio określa sposób reprezentacji spółki.
 4. Brak dodatkowej dokumentacji od zagranicznej spółki – wspólnika:
  • Jeśli wspólnik to zagraniczny podmiot, musisz dostarczyć odpowiednią dokumentację, w tym tłumaczenia przysięgłe i apostille.
Czytaj  Zakończenie działalności a zasiłek dla bezrobotnych

Pamiętaj, że unikając tych błędów, proces zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie znacznie sprawniejszy i bardziej efektywny.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak uzyskać umorzenie należności ZUS?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *