Czym jest ulga konsolidacyjna? – Nowy Ład

Czym jest ulga konsolidacyjna? Celem tej ulgi jest zachęcanie firm do nabywania innych spółek. Ma to pobudzić rynek. Ulga będzie polegała na tym, że podstawę opodatkowania będziemy mogli obniżyć o wydatki na nabycie udziałów bądź akcji innego podmiotu. Podmiot ten musi rzecz jasna posiadać osobowość prawną. Podstawę opodatkowania możemy obniżyć do wysokości przychodów innych niżCzytaj więcej ⟶