Test rynku pracy – zatrudnisz cudzoziemca

Test rynku pracy, nazywamy inaczej informacją starosty. Jest to nic innego jak sprawdzenie, czy na danym stanowisku nie mógłby pracować Polak. Test ten przeprowadzamy zatem nie pod kontem pracownika lecz przede wszystkim dla konkretnej profesji. Informacja starosty konieczna jest w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę typu A oraz ubiegania się o kartę pobytu.Czytaj więcej ⟶