Osoba niepełnoletnia jako przedsiębiorca

Pojęcie przedsiębiorcy regulują głównie przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale po części również przepisy kodeksu cywilnego.  Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, której na mocy innej ustawy przyznana jest zdolność prawna. Osobą fizyczną będzie zatem niepełnoletni, gdyż na podstawie art. 8 k.c. każda osobaCzytaj więcej ⟶

Młody przedsiębiorca ma prawo do błędu

Młody przedsiębiorca ma prawo do błędu, to nowy przepis. Jeśli prowadzisz firmę, nie dużej niż rok, nie ponosisz konsekwencji złamania prawa. Oczywiście złamanie prawa może dotyczyć jedynie prowadzonej działalności gospodarczej. Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku na gruncie ustawy prawo przedsiębiorców. Młody przedsiębiorca ma prawo do błędu – zasady Przepisy traktują Cię ulgowo,Czytaj więcej ⟶