Praca zdalna – jakie są trendy ?

Pandemia COVID 19 zmusiła nas do zaakceptowania pracy w systemie home office. Nadmienić jednak należy, że model pracy zdalnej był już obecny w polskiej gospodarce przed wybuchem pandemii. Choć przyznać należy, że nie był tak bardzo rozpowszechniony.Niewątpliwie to, że możemy pracować w trybie zdalnym zawdzięczamy przede wszystkim rozwojowi teleinformatyki, Obecne trendy w biznesie dają nadziejęCzytaj więcej ⟶