Osoba fizyczna a osoba prawna

Zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna są podmiotami prawa cywilnego. W związku z tymi pojęciami określone są w przepisach zdolności do czynności prawnych tych podmiotów. Dzięki niej nabywają one określone prawa, np. do zawierania umów. Posiadają jednak inne cechy, nadające im indywidualność, a także inne uprawnienia w obrocie gospodarczym. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze różnice orazCzytaj więcej ⟶

CIT-8 – kogo dotyczy?

Każdy podatnik, zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, po zakończeniu roku podatkowego musi złożyć zeznanie roczne z tytuły uzyskanych w poprzednim roku przychodów. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnikami CIT są osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji. Ponadto są to również jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej. Wyjątek stanowią spółki niemające osobowościCzytaj więcej ⟶