Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców.

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców. czyli powierzenie im nielegalnego wykonywania pracy, mamy w przypadku, gdy 1. Nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu, który uprawniałby go do pobytu na terytorium Polski. 2. Ma podstawę pobytu, ale wyklucza ona wykonywania pracy. 3. Nie posiada odpowiedniego zezwolenia na pracę. 4. Pracuje na innych warunkach lub na innym stanowisku niżCzytaj więcej ⟶