Marnowanie jedzenia – jak mu zapobiec?

Marnowanie jedzenia – jak mu zapobiec? To pytanie zadaje sobie wiele rozwiniętych krajów na świecie. Polskie przepisy nakładają na sprzedawców żywności obowiązek podpisania umowy z organizacją pozarządową. Mówimy o umowie, która nałoży obowiązek przekazania żywności dla organizacji pozarządowych – jeśli miałoby się zmarnować. Umowa z organizacją pozarządową. Przedsiębiorcy, na których ciąży obowiązek przeciwdziałania marnowaniu żywności,Czytaj więcej ⟶